Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - utorok, 29 október 2019

V spolupráci s mestom Detva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na 54. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou, ktorý prebiehal v čase od 12. do 14. júla 2019, usporiadal i tradičnú 46. Krajanskú nedeľu a po šiestykrát i Krajanský dvor. Na týchto troch podujatiach v jednom krajania z celého sveta v Detve nachádzajú svoje pevné miesto a obľubu. V záverečný deň folklórnych slávností scénickým programom súborov a skupín pod názvom Čaro pastierov v rámci Krajanskej nedele potešili divákov folklórne súbory a umelecké spolky Slovákov žijúcich v zahraničí: z Austrálie, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Náš štát reprezentoval FS SKOS Detvan z Vojlovice a FS KOS Jednota zo Šídu.

            Medzi krajanmi, ktorí na Krajanskom dvore už roky s láskou prezentujú nielen svoje zvykoslovie, folklórny kolorit a pestrosť tradičných jedál a remesiel Slovákov v štátoch juhovýchodnej Európy, prišli i viacerí predstavitelia z nášho štátu.

Fotografie: Vladimír Linder

ee5fba17ed875220b09278170ffb06c5.jpg

Zverejnené v Výbor pre kultúru
utorok, 29 október 2019 15:38

Prezentovaná digitálna platforma Topoteka

Dňa 5. júla 2019 sa v Archíve Vojvodiny v Novom Sade konala prednáška, na ktorej bolo odprezentované Medzinárodné centrum archívneho výskumu ICARUS a jeho najnovšia digitálna platforma Topoteka. Toto médium uľahčuje ukladanie a publikovanie rôznych historických zdrojov a kultúrneho dedičstva, ako aj používanie interaktívnych nástrojov na opis, reprezentáciu a vyhľadávanie. Cieľom prednášky bolo priviesť predstaviteľov našej komunity do stále rastúcej európskej pokladne vedomostí.

         Podľa predsedníčky strediska ICARUS, Chorvátsko PhD. Vlatky Lemić ide o konzorcium so sídlom vo Viedni, ktoré združuje viac ako 200 inštitúcií z 35 krajín v Európe a Amerike a jeho hlavnou činnosťou je rozvoj medzinárodných platforiem. Prítomných privítal riaditeľ archívu Dr. Nebojša Kuzmanović,ktorý prejavil veľký záujem o uvedenú platformu.

Zverejnené v Výbor pre kultúru
utorok, 29 október 2019 15:33

Divadlá na SNS 2019

V tretí – nedeľný deň Slovenských národných slávností 11. augusta 2019 v tradičnom poobedňajšom termíne vyhranenom pre detských milovníkov Tálie v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci vystúpili členovia detskej divadelnej odbočky Slovenského kultúrno-osvetového spolku z Erdevíka Predviedli divadelné predstavenie Mušky z gumipušky podľa textu Daniely Legíňovej-Sabovej na motívy básne spisovateľa Pavla Mučajiho v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov, ktoré na prehliadke 3xĎ získalo tretiu cenu.

Vo večerných hodinách toho istého dňa vystúpili členovia divadelnej odbočky Kultúrneho-umeleckého strediska Zvolen s divadelnou predlohou Konečná stanica Stanislava Štepku v réžii Alexandra Baka. Uvedené predstavenie na 49. Divadelnom vavríne v roku 2018 získalo prvú cenu.

Divadelné umenie si v rámci slávností z roka na rok medzi svojimi ctiteľmi nachádza čoraz väčší záujem. NRSNM pri účasti uvedených divadelných súboro participovala organizačne a zabezpečila i občerstvenie.

Zverejnené v Výbor pre kultúru
top