Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - jún 2021
utorok, 29 jún 2021 10:21

25. Jarné nôty

25. Jarné nôty

Dňa 26. júna 2021 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v organizácii Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci sa uskutočnil 25. Festival vážnej hudby Jarné nôty. V mene NRSNM sa prihovorila predsedníčka národnostnej rady Libuška Lakatošová, v mene Obce Báčsky Petrovec predsedníčka Jasna Šprochová, slovo mala i Anna Medveďová a spred organizátora – MOMS Petrovec i jeho predsedníčka Katarína Melegová M-Melichová. Na tohtoročných Jarných nôtach sa zúčastnili nasledujúci talentovaní hudobníci a orchestre: Orchester ZŠ Mladých pokolení z Kovačice, huslistka Lucia Válovcová, flautista Matej Gagulić, klaviristka Emília Tárnociová, klaviristka Lea Šimová, Orchestrík ZŠ Jána Kollára a Komorného zboru Zvony zo Selenče, huslistka Katarína Válovcová, huslista Marek Škabla, klaviristka Ksenija Vujačićová, flautistka Marta Milašinovićová, flautistka Jasmina Polačeková, gitaristka Anna Havranová, huslistka Juraj Súdi ml., pianista z Marek Stupavský a operná speváčka Katarína Kalmárová. Festival okrem Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a Obce Báčsky Petrovec podporila i Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

206364142 1061307290943554 4504241819375378362 n

205015308 518545439489301 2436837120529761231 n

Zverejnené vNRSNM
piatok, 25 jún 2021 10:33

Koncert Komorného zboru Nádeje

Koncert Komorného zboru Nádeje

Po uskutočnení 10. seminára Nová pieseň pre členov komorných zborov v organizácii Komorného zboru Nádeje, v Pivnici sa ako pokračovanie uvedeného seminára dňa 20. júna 2021 uskutočnil koncert komorných zborov. Finančne ho podporil aj Výbor pre kultúru NRSNM a svojou prítomnosťou ho poctila aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

202402416 10208558746243940 3746778560995231681 n

 

Zverejnené vVýbor pre kultúru
štvrtok, 24 jún 2021 10:48

65. Literárne snemovanie

65. Literárne snemovanie

       

  Dňa 19. júna 2021 v organizácii Slovenského vydavateľského centra a za podpory Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 65. Literárne snemovanie, naše najstaršie kultúrne podujatie vojvodinských Slovákov. Tohtoročné príspevky na snemovaní boli venované životným jubileám spisovateľov a vedeckých pracovníkov: Paľa Saba Bohuša (100. výročie narodenia), Daniela Pixiadesa (90), Michala Ďugu (70), Zlatka Benku (70), Anny Makišovej (60), Ladislava Čániho (60), Adama Svetlíka (60), Jána Salčáka (60), Michala Babiaka (60) a Zuzany Čížikovej (50). Prítomných privítala šéfredaktorka Nového života Zdenka Valentová-Belićová, tiež sa prihovorili i predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Anna Čapeľová i riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Prítomná bola i podpredsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Anna Horvátová. Úvodom k podujatiu bolo udelenie autorských výtlačkov najnovších knižných vydaní SVC – Milanovi Kolarskému, Miroslavovi Aleksićovi a Zdenke Valentovej Belićovej, ktoré im odovzdal riaditeľ SVC Vladimír Valentík. V druhej časti snemovania bola udelená tradičná Cena Nového života za rok 2020, ktorú udelili Michalovi Babiakovi za esej Orffovo inštrumentárium v Kulpíne, uverejnenú v Novom živote, č. 5-6, 2020. Komisia na udelenie tejto ceny pracovala v zložení: Marta Pavčoková, Anna Funtíková a Katarína Pucovská, ktorá cenu aj zdôvodnila. Michal Babiak, ktorý žije a pracuje na Slovensku, bol znemožnený pricestovať na snemovanie, takže sa poďakoval video záznamom.

 

 

 

 

Zverejnené vVýbor pre kultúru
Významné ženy národnostných menšín

Dňa 17. júna 2021 v Novom Sade v organizácii pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana v spolupráci s národnostnými radami národnostných menšín sa uskutočnilo podujatie s názvom Významné ženy národnostných menšín. Účastníkov privítali zástupcovia pokrajinského ombudsmana pre rodovú rovnosť a ochranu práv národnostných menšín Snežana Kneževićová a János Oros. Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na umelecké, intelektuálne, vedecké, prekladateľské, vzdelávacie a pedagogické aktivity žien. Dr. Suzana Kujundžićová Ostojićová, predsedníčka Národnostnej rady národnostnej menšiny Bunjevcov, hovorila o práci spisovateľky Marije Đorđevićovej Malagurskej a o práci sochárky Any Bešlićovej. Edvina Erdedi z Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny predstavila život a dielo významnej herečky Ibi Romhanyi, zatiaľ čo profesorka na katedre slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade prof. Dr. Anna Makišová hovorila o práci významnej slovenskej lingvistky, prekladateľky, esejistky a pedagogičky prof. Dr. Márie Myjavcovej. Spred Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny Slađana Teodorovićová predstavila prácu profesorky odborných štúdií doktorky Marije Aleksandrovićovej, ktorá ako prvá Rómka získala doktorát v odbore literatúra. Irina Hardi Kovačevićová hovorila o živote, práci a tvorivých úspechoch rusínskej divadelnej a filmovej herečky Ireny Kolesarovej, zatiaľ čo Dr. Tatjana Petrika za rumunskú národnostnú radu predstavila prácu Dr. Rodiky Petky, špecialistky pracovného lekárstva. Či už prispeli k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti alebo sa nezištne venovali umeniu, zlepšeniu vzdelávacích vzorov, posilneniu národného povedomia a identity príslušníkov národných spoločenstiev, všetky vyššie uvedené ženy môžu byť veľkým povzbudením a inšpiráciou. Zoznam takýchto žien je prakticky nekonečný a predstavuje nevyčerpateľný zdroj pre organizovanie podobných stretnutí i v nasledujúcom období.

IMG 20210617 100804 resized 20210624 111742884

Zverejnené vNRSNM
Konferencia venovaná 4. správe Poradnej komisie Rady Európy

Dňa 16.06. 2021 v hoteli Hyatt Regency v Belehrade uskutočnila sa Konferencia venovaná 4. správe o Srbsku Poradnej komisie Rady Európy o Rámcovej konvencii o ochrane národnostných menšín. Konferenciu organizovala Rada Európy a prezentované boli odporúčania z oblasti vzdelávania o ochrane a zveľadení menšinových práv a aktivitách spätých so sčítaním obyvateľstva, postavením národnostných menšín a možnostiach zapojenia sa národnostných rád do procesu sčítania obyvateľstva a promovania menšinových práv pri vyjadrovaní sa o národnostnej príslušnosti. Našu NRSNM predstavovala Svetlana Zolňanová, členka VR NRSNM a členka Národnej osvetovej rady, ktorá sa zúčastnila aj v diskusii na tému vzdelávania.

Zverejnené vNRSNM
pondelok, 14 jún 2021 07:14

Zasadala Komisia pre štipendiá

Zasadala Komisia pre štipendiá

2. júna 2021 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, za prítomnosti predstaviteľov matice slovenskej v Srbsku a veľvyslanectva SR v Belehrade, zasadala Komisia pre štipendiá, ktorá analyzovala 66 prihlášok na štipendium Vlády SR v akademickom roku 2021/2022.

Odporúčanie na štipendium v akademickom roku 2021/2022 na základné štúdium získali kandidáti nasledovne:

1

Valentina

Huđec

2

Daniel

Miháľ

3

Sara

Obuh

4

Martin

Pavčok

5

Katarina

Đurčianski

6

Hana-Katarina

Đurovka

7

Zuzana

Tomašik

8

Tijana

Njemoga

9

Deina

Mandač

10

Dária Anna

Čief

11

Sarah-Malvina

Čelovski

12

Nataša

Dobrovoljski

13

Sandra

Todorović

14

Maja

Gedeljovski

15

Andrea

Lukač

16

Marsela

Čermak

17

Emanuella-Ema

Gier

18

Ivan

Mrva

19

Darka

Fabok

20

Anja

Ćepli

 

Náhradníci:

1

Marek

Medovarski

2

Sonja

Mravik

3

Mia

Balaž

4

Anja

Hrćan

5

Emilia

Čanji

6

Tatijana

Povolni

7

Ela

Števáková

8

Kristina

Cicka

9

Marina

Faraga

10

Kristian

Lenhart

11

Darko

Paus

12

Kristina

Kužiak

13

Maja

Martinko

14

Jana

Karkušova

15

Ivan

Jagoš

16

Miroslav

Đemrovski

17

Ksenia

Ribar

18

Darko

Šuster

19

Mia

Menďanová

20

Rahela

Majdlik

21

Jan

Faraga

22

Emanuella-Ema

Dimić

23

Danijela

Kukučka

24

Daniel

Kočonda

25

Ingrid

Milosevic

26

Želislav

Kolarik

27

Katarina

Trusina

28

Marina

Marinkov

29

Nikola

Bobić

30

Aleksander-Gustav

Haška

 

Zamietnutí kandidáti:

1

Dajana

Adamek

2

Sabina

Ďuriš

3

Silvia

Ferko

4

Ivana

Galat

5

Jovan

Kiš

6

Damir

Krošlak

7

Danilo

Mitrovic

8

Marcel

Tkač

9

Viktor Pavel

Valenta

10

Ivor Jan

Varga

11

Marija

Vesteg

 

12

Andrea

Žolnaj

13

Filip

Ujfaluši

 

Doktorandské štúdium:

1

Jaroslav

Venjarski

odporúčaný

2

Tatiana

Sluka

odporúčaná

3

Nina

Sljuka

náhradníčka

20210602 180716-min

 

 

Republiková súťaž zo slovenčiny pre základoškolákov

Na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa 29. mája 2021 uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov ôsmeho ročníka základných škôl. 

Privítacie slovo mala riaditeľka tejto vzdelávacej ustanovizne Zdenka Dudoćová, ktorá pozdravila prítomných a žiakom popriala veľa zdaru vo vypracúvaní úloh. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ako organizátorky súťaže, spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a technologického rozvoja a Vojvodinskou slovakistickou spoločnosťou, sa prihovorili Libuška Lakatošová a Janko Kolárik. Súťažili len žiaci 8. ročníka z Jánošíka, Aradáča, Kovačice, Padiny, Selenče, Pivnice a Báčskeho Petrovca. Hodnotenie testov mali na starosti prof. Dr. Anna Makišová, predsedníčka komisie, PaedDr. Svetlana Zolňanová, Tatiana Naďová, Mariena Korošová, Jarmila Pantelićová. O výsledkoch súťaže sa členky komisie zmienili veľmi pozitívne, žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti. Prvé dve miesta obsadili žiaci Jána z Báčskeho Petrovca a tretie miesto získala žiačka z Padiny.

    Najúspešnejším súťažiacim odmeny udelila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

20210529 145449-min

20210529 145316-min

 

Zaznamenanie Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj

Dňa 25. mája 2021 v Paláci Srbsko Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg v rámci zaznamenávania Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj usporiadalo prezentáciu projektu „Dvojjazyčné STEM vedkyne“, ktorý realizovalo Združenie občanov „ruSTEM“ z Rusého Kerstura a ktorý bol podporený Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja vlády Srbskej republiky. Obsah tohto projektu je určený pre dievčatá vo veku od 14 do 18 rokov, ktoré pochádzajú z dvojjazyčného prostredia, tj. navštevujú strednú školu v jazykoch národnostných menšín v Srbsku. Autorkami prác sú mladé vedkyne zo Srbska, ktoré pochádzajú z dvojjazyčného – bilingválneho prostredia a predstaviteľkami sú rusínskej, maďarskej, slovenskej a bosniackej národnostnej menšiny. Spred slovenskej národnostnej menšiny bola predstavená Dr. Zdenka Dudićová.

Tohto podujatia sa spred Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnila Mária Poptešinová – tajomníčka NRSNM.

 

IMG-e9da94849e51490b208d698e99df03ae-V

Zverejnené vNRSNM
top