Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - február 2019

V pondelok, 18. februára 2019 bola v Belehrade konštituovaná nová Koordinácia národnostných rád národnostných menšín. Predsedovia a zástupcovia 21 národnostných rád národnostných menšín, z úhrnného počtu 23 národnsotných rád, zvolili Jene Hajnala, predsedu Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny za predsedajúceho do konca roku 2019, schválili Rokovací poriadok o práci koordinácie a dohodli sa, že z rozpočtového fondu pre národnostné menšiny sa v roku 2019 budú prioritne financovať projkety z oblasti kultúry. Na rezortné ministerstvo a republikovú Radu pre národnostné menšiny sa napíše apel, aby sa súrne vyriešila otázka financovania vypracovania programov materinského jazyka v rámci reformy vo vzdelávaní. Našu Národnostnú radu zastupovali Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM a koordinátorka Svetlana Zolňanová, členka Národnej osvetovej rady.

            Po ukončení zasadnutia sa predsedovia národnostných rád stretli s Ochrancom občanov, Zoranom Pašalićom, republikovým ombudsmanom.

IMG-1ba67a77e649298ffe4409f8be9bbe6e-V

IMG-2c35467b3fea97876006f63a72291692-V

IMG-31494afbd12543d0af5e4b1e0bde031a-V

IMG-aef54f89b0c8c7a370d8254736f2d766-V

Zverejnené vNRSNM
Z prvého zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 1. februára 2019 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového zloženia Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré bude pracovať v nasledujúcom štvorročnom období 2018 – 2022.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
pondelok, 04 február 2019 12:05

1. zasadnutie Výboru pre informovanie

1. zasadnutie Výboru pre informovanie

Prvé zasadnutie nového zloženia Výboru pre informovanie prebiehalo v stredu 30. januára v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

piatok, 01 február 2019 13:50

Koordinačná porada v Bratislave

Koordinačná porada v Bratislave

25. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2019. Po uvítacích slovách generálneho riaditeľa Mareka Mošku, slova sa ujala Martina Máliková - úradujúca riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2019 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum a Pedagogická fakulta z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

piatok, 01 február 2019 12:59

1. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie

1. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie

23. januára 2019 sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konalo 1. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Členom výboru sa prihovorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a rozhodnutia o vymenovaní členov do výboru rozdelil predseda Janko Kolárik. Po konštituovaní, členovia výboru analyzovali správu o činnosti VPV za rok 2018 a vypracovali predbežný plán práce a finančný plán výboru na rok 2019. Zvolili si členov do Komisie pre štipendiá: Tatianu Brtkovú, Vieroslavu Struhárová, Libušu Simendićovú a Janka Havrana, ako aj tímy na vypracovanie učebných osnov pre 3. a 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia. Členovia VPV schválili tím na zachovanie slovenského jazyka na predškolských ustanovizniach a stredných školách, ktorý budu tvoriť učiteľky, ktoré angažuje Národnostná rada na realizáciu hodín slovenčiny.

top