Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 16 september 2021
štvrtok, 16 september 2021 12:36

Podpora školstva a kultúry v Erdevíku

Podpora školstva a kultúry v Erdevíku

Dňa 8. septembra 2021 Základnú školu Savu Šumanovića v Erdevíku navštívili predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová spolu s koordinátorkou výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou a zástupcom pokrainského sekretára pre vzdelávanie Milanom Kovačevićom navštívili.

Pri tejto príležitosti predsedníčka Lakatošová odovzdala darčeky žiakom prvého ročníka, ktorí sa učia po slovensky. Po šiestich rokoch v tejto škole je znovu otvorená slovenská trieda, do ktorej sú zapísaní traja žiaci. Výsledkom obnovenia slovenskej triedy v Erdevíku je spoločné úsilie Národnostnej rady, pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, lokálnej samosprávy obce Šíd ako i vedenia školy. Ich rodičom predsedníčka Lakatošová odovzdala peňažnú podporu Národnostnej rady vo výške 10 000 dinárov ako i nový lap top pre potreby školy a žiakom knihy slovenských ľudových rozprávok. Riaditeľka tejto ustanovizne Snežana Lázićová sa poďakovala za uvedenú podporu všetkým, ktorí vynáložili úsilie a vyjadrila nádej, že o rok bude zapísaných ešte viac prváčikov. Po stretnutí na škole predsedníčka Libuška Lakatošová a koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová naštívili aj tamojší Slovenský kultúrno-osvetový spolok a pri tom s predsedom spolku Ondrejom Berédim bola podpísaná zmluva o finančnej podpore v hodnote 50.000 dínárov. Uvedené prostriedky Erdevíčania využijú na prácu odbočiek s mládežou.

 foto-žiaci škola erdevik ll 08.09.2021

foto-žiaci darčeky 08.09.2021

foto-zmluva pomoc Erdevik lll 08.09.2021

štvrtok, 16 september 2021 12:17

Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia

V dňoch od 9. -12. 09. 2021 v rumunskom Nadlaku prebiehala medzinárodná konferencia na tému Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov. V podvečer konferencie sa odovzdala Cena Ondreja Štefánka za dlhoročný prínos a zveľadenie slovenskej dolnozemskej kultúry. Nositeľmi ceny sa stali Ján Kišgéci zo Srbska a Edita Pečeňová a Maďarska. V mene NRSNM sa na konferencii osobne zúčastnila koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

DSC 0133-min

DSC 0106-min

štvrtok, 16 september 2021 12:06

Rozdelenie darčekov

Rozdelenie darčekov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny rozdelila darčeky pre žiakov piateho ročníka zapísaných do tried so slovenskou vyučovacou rečou. Školské potreby finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúich v zahraničí.

16. septembra podpredseda Zlatko Šimák a predseda Výboru pre vzdelávanie navštívili ZŠ Tomáša Garika Masáryka v Jánošíku.

IMG-950b1eab017d965ce27bab78adbe94e8-V

štvrtok, 16 september 2021 11:55

Rozdelenie darčekov

Rozdelenie darčekov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny rozdelila darčeky pre žiakov piateho ročníka zapísaných do tried so slovenskou vyučovacou rečou. Školské potreby finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúich v zahraničí.

13. septembra predsedníčka a delegáciou NRSNM navštívila Silbaš, Selenči, Laliť a Pivnicu, kde hovorila aj s predstaviteľmi obce Báča a Báčska Palanka.

7-min 1

11-min 1

20210913 125716-min 1

IMG-2b450f98a26d1f4fb6ba9df6c04be49a-V 1

 

štvrtok, 16 september 2021 11:38

Rozdelenie darčekov

Rozdelenie darčekov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny rozdelila darčeky pre žiakov piateho ročníka zapísaných do tried so slovenskou vyučovacou rečou. Školské potreby finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúich v zahraničí.

10. septembra 2021 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a členovia NRSNM rozdelili darčeky žiakom základných škôl v Báčskom Petrovci, Kulpíne a v Hložanoch.

 

IMG-5b083703d710cd96698bcb9657807e24-V 1

IMG-a8cdad42c96088fa9d0e0d48af82e61b-V 1

IMG-c43e0f039b998ff4312371245aff3d18-V 1

top