Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 19 november 2020
štvrtok, 19 november 2020 13:00

Podporení prváci troch stredných škôl

Podporení prváci troch stredných škôl

 V polovici novembra bežného roka sa pokračovalo s podpisovaním zmlúv, čiže realizáciou finančnej jednorazovej podpory žiakov prvých ročníkov v hodnote 7 tisíc dinárov, ktorí sa v aktuálnom školskom roku 2020/2021 zapísali do stredných škôl respektíve gymnázií so slovenským vyučovacím jazykom v Báčskom Petrovci, Kovačici a v Novom Sade. Ide o podnetnú iniciatívu Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ku ktorému výboru sa pripojili aj výbor pre informovanie a výbor pre úradné používanie jazyka a písma. Záber z podpisovania žiakov strednej zdravotníckej školy v triede s vyučovacím jazykom slovenským.

unnamed

unnamed 3

Zverejnené vNRSNM
top