Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 07 február 2019
Z prvého zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 1. februára 2019 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového zloženia Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré bude pracovať v nasledujúcom štvorročnom období 2018 – 2022.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
top