Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 29 júl 2021
štvrtok, 29 júl 2021 08:16

Gala koncert v Hložanoch

Gala koncert v Hložanoch

Dňa 18. júla 2021 na javisku Domu kultúry v Hložanoch členovia Kultúrno-osvetového spolku Jednota Hložany usporiadali celovečerný gala koncert z príležitosti nezrealizovaného 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch, ktorý sa mal konať ešte v júni vlaňajšieho roka, ale v dôsledku pandémie zapríčinenej vírusom Covid-19 sa neuskutočnil. Zato ale odznel v plnej svojej kráse umelecký program a to s nádychom multikultúrnosti, na ktorom vystúpili všetky tanečné sekcie KOS Jednota, sóloví speváci, ako i hostia z Nového Sadu, z Folklórneho ansámblu Vila, ktorí svojím profesionálnym predvedením tancov oduševnili prítomných. Obecenstvo nešetrilo dlane, veď viac ako rok a pol nebola možnosť pozerať tanečné body naživo. Koncert poctila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, tiež podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová, predsedníčka Výboru pre informovanie a podpredsedníčka Matice slovenskej pre Báčku Anna Horvátová, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič a mnohí milovníci folklóru. Finančnú podporu poskytli Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Obec Báčsky Petrovec a Miestne spoločenstvo Hložany. Na záver programu sa spoločne s predsedom KOS Jednota Vladimírom Bažaľom účinkujúcim poďakovali a predsedníčka Lakatošová zdôraznila, že NRSNM bude aj naďalej podporovať činnosť KOS Jednota, nakoľko sú ich výsledky veľmi viditeľné. (podľa A. Horvátovej, foto M. Pap, Hlas ľudu)

IMG-f19708bebc14f9549cc01d31f7a218e0-V

IMG-1b9ff43ae596c7b5b71282bf71607bb1-V

Zverejnené vNRSNM
štvrtok, 29 júl 2021 08:07

Uzavreté memorandum o spolupráci

Uzavreté memorandum o spolupráci

Spolupráca národnostných rád sa neodzrkadľuje len cez činnosť Koordinácie národnostných rád, ale aj vzájomnou spoluprácou medzi predstaviteľmi rád, s dôrazom na ten multinárodnostný prvok. Dosvedčilo to aj stretnutie predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej a Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny, ktoré bolo v sobotu 17. júla 2021 v Ruskom Kerestúre.

Z iniciatívy predstaviteľov Rusínov sa rokovalo o vzájomnej spolupráci, spoločnom vystupovaní, uchádzaní sa o finančné prostriedky, čerpanie zdrojov na základe projektov. V mene predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej a vo svojom mene činnosť samotnej rady prezentoval podpredseda Zlatko Šimák, tiež predstavil prítomných predstaviteľov: Máriu Poptešinovú, tajomníčku a koordinátorku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, Annu Čapeľovú, predsedníčku Výboru pre kultúru, Janka Kolárika, predsedu Výboru pre vzdelávanie, Vladimíra Francistyho, predsedu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, a Annu Horvátovú, predsedníčku Výboru pre informovanie.

Predstavitelia Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny s predsedom Borislavom Sakačom, predsedami výborov – pre kultúru Nikolom Šantom, pre vzdelávanie Melanijou Rimarovou, pre úradné používanie jazyka a písma Zvonkom Sabom, pre informovanie Jakimom Vinajim, tiež so štátnou tajomníčkou Olenou Papugovou predostreli činnosť tejto menšiny, problémy, na ktoré narážajú, i keď nie neriešiteľné, a v záujme všeobecného prosperovania dvoch menšín a celospoločenskom uzavreli memorandum o spolupráci. (Podľa Anny Horvátovej, týždenník Hlas ľudu)

Zverejnené vNRSNM
top