Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 19 máj 2021
streda, 19 máj 2021 09:11

Republiková súťaž zo slovenčiny

Republiková súťaž zo slovenčiny

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 15. mája 2021 bolo hostiteľom republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl.

 

Privítacie slovo v Slávnostnej sieni mala riaditeľka tejto vzdelávacej ustanovizne Jarmila Vrbovská, ktorá pozdravila prítomných a žiakom popriala veľa zdaru vo vypracúvaní úloh. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ako organizátorky súťaže, spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a technologického rozvoja a Vojvodinskou slovakistickou spoločnosťou, a predsedníčky Libušky Lakatošovej, ako i v mene Výboru pre vzdelávanie sa prihovorila koordinátorka výboru Svetlana Zolňanová. Súťažili len žiaci 3. a 4. ročníka, kovačického a petrovského gymnázia, staropazovskej strednej školy, ako i zdravotníckej školy z Nového Sadu.

 

Hodnotenie testov mali na starosti prof. Dr. Anna Makišová, predsedníčka komisie, Mariena Korošová a Jarmila Pantelićová. O výsledkoch súťaže sa členky komisie zmienili veľmi pozitívne, žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti, dobre boli pripravení na súťaž a niektorým z nich veľmi málo chýbalo k získaniu maximálneho počtu bodov. Prvé tri miesta v oboch kategóriách obsadili žiaci Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Z tretieho ročníka najúspešnejší boli: Teodora Šimoniová, Nina Marčoková a Martin Zvara. Prvé tri miesta vo štvrtom ročníku získali: Daniel Miháľ, Sára Obuchová a Valentína Hudecová.

 

Najúspešnejším súťažiacim odmeny a diplomy udelil predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Janko Kolárik.

               20210515 143308-min

 

 

top