Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - utorok, 18 máj 2021
Volebné zasadnutie Zhromaždenia Matice Slovenskej v Srbsku

Dňa 15.05.2021 v Báčskom Petrovci uskutočnilo sa volebné zasadnutie Zhromaždenia Matice Slovenskej v Srbsku. Zvolený je nový predseda Branislav Kulík ako i noví podpredsedovia: Pre Sriem: Janko Havran zo Starej Pazovi a Nataša Kolárová zo Šída. Pre Báčka: Anna Horvátová z Báčského Petrovca a Juraj Súdi zo Selenče. Pre Banát: Janko Kolárik z Padiny a Jarmila Hromčíková z Bielého Blata. Pre Belehrad: Ján Krivák a Zlatko Lenhart.

IMG-20210517-WA0002

IMG-20210517-WA0000

Zverejnené vNRSNM
Pracovné stretnutie samospráv a ďalších predstaviteľov s Ministerstvom pre ľudské práva a práva menšín a sociálny dialóg

V piatok 14. mája 2021 sa v mestskom zastupiteľstve v Novom Sade uskutočnilo stretnutie s ministerkou Gordanou Čomićovou. Úvodnými slovami sa prihovoril prítomným náčelník Južnobáčského správneho obvodu pán Milan Novaković, tiež sa prihovorila aj predsedníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad pani Jelena Marinković Radomirović. Témou tohto stretnutia bola vzájomná výmena informácií medzi inštitúciami s cieľom umožniť uplatňovanie zákona a spoločných činnosti.

Ako predstaviteľka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na tomto stretnutí bola prítomná tajomníčka Mária Poptešinová.

FB IMG 1621241660796

Zverejnené vNRSNM
top