Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 13 máj 2021
Výsledky Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám, mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku

Komisia na hodnotenie projektov slovenských inštitúcií, spolkov, mimovládnych organizácií a mládežníckych zdužení slovenského národného spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Vladimír Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran, ktorá zasadala dňa 8. apríla 2021 v Novom Sade, hodnotila 40 projektov, resp. 16 projektov na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť a aktivity mimovládnych organizácií a mládežníckych zdužení slovenského národného spoločenstva v Srbsku a 24 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2021 v hodnote 2.100.000,00 rsd.

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie jednohlasne schválil Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na svojej 9. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 12.05.2021 v priestoroch národnostnej rady v Novom Sade.

IMG 20210408 133240 resized 20210512 055850220

 

 

 

top