Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - utorok, 11 máj 2021
utorok, 11 máj 2021 11:44

Zo schôdze Výkonnej rady NRSNM

Zo schôdze Výkonnej rady NRSNM

 

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade dňa 10. maja 2021 sa uskutočnila 20. schôdza Výkonnej rady NRSNM. Zasadnutím predsedal podpredseda Výkonnej rady Hviezdoslav Čmelík a zúčastnila sa aj predsedniíčka NRSNM Libuška Lakatošová, ako aj členovia Výkonnej rady NRSNM Zlatko Lenhart, Janko Havran, Svetlana Zolňanová, Ján Makan, Branislav Kulík a tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová.

 

Rokovalo sa o nasledujúcich bodoch:

1. Schválenie rokovacieho programu

2. Schválenie zápisníc zo 16.,17.,18. а 19. elektronickej schôdze VR NRSNM

3. Informovanie o doterajších etapách o zabezpečení Slovenského domu v Novom Sade.

4. Mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.

5. Rôzne

 

Zverejnené vNRSNM
top