Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 06 október 2021
streda, 06 október 2021 09:34

Darčeky pre deti z Kysáča

Darčeky pre deti z Kysáča

4. októbra 2021 predsedníčka Libuška Lakatošová, spolu s členmi NRSNM Svetlanou Zolňanovou a Vladimírom Francistym navštívili školu ZŠ Ľudovíta Štúra. Po rozhovore s riaditeľkou školy sa 31 žiakovi piateho ročníka odovzdali darčeky – školské potreby.

V ten istý deň sa navštívila aj PU Radostné detstvo pobočka Linka v Kysáči, kde boli pre kysáčske deti odovzdané didaktické pomôcky a TV prijímač, ktoré majú poslúžiť zveľadeniu vyučovania v  slovenskej reči.

Oba tieto projekty sú podporené z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie NRSNM a z  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

NRSNMskola6-min

NRSNMskola5-min

NRSNMskola1-min

 

 

top