Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - utorok, 05 október 2021
utorok, 05 október 2021 11:40

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

V pondelok, 4. októbra roku 2021 sa v priestoroch ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove konalo zasadnutie Komisie pre štipendiá. Na zasadnutí sa donieslo rozhodnutie o rozdelení finančnej podpory pre zápis do 1. ročníka na stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským v školskom roku 2021/2022 v hodnote 8.500,00 po žiakovi; rozhodnutie o vypísaní súbehu na štipendium v akademickom roku 2021/2022 pre študentov, ako i rozhodnutie o finančnej podpore študentov zapísaných na Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade

Rozdelená bola finančná podpora pre stredoškolákov zapísaných do slovenských tried v školskom roku 2021/2022. Z 62 kandidátov, finančnú podporu v hodnote 7.000,00 v prvom polroku a 8.000,00 dinárov v druhom polroku získali:

 

 

 

Meno a priezvisko

škola

ročník

1

1

Martin Pekár

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

4

2

2

Ema Turanová

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

4

3

3

Tea Pudelka

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

2

4

4

Anas Hrubík

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

3

5

5

Teodora Šimoniová

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

4

6

6

Emília Gániová

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

4

7

7

Jana Švecová

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

4

8

8

Ema Pudelka

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

3

9

9

Andrea Opavská

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

2

10

10

Nina Medovarski

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

4

11

11

Tijana Adámeková

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

4

12

12

Simona Kreko

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

2

13

13

Timotej-Boris Benka

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

2

14

14

Andrej Dudaš

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

2

15

15

Jana Opavska

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

3

16

16

Andrea Javornikova

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

2

17

17

Nina Marčokova

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

4

18

18

Helena Štrba

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

2

19

19

Ema Chalupka

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

2

20

20

Dajana-Jana Brna

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

4

21

21

Marcela Ganjiova

Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci

2

22

1

Svetlana Sladeček

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

23

2

Zuzana Hlavča

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

24

3

Una Brtkova

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

25

4

Michael Kotvaš

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

26

5

Patrik Pavel Cicka

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

27

6

Marek Hriešik

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

28

1

Marina Tordaj

SZŠ 7. apríla, Nový Sad

2

29

2

Daniela Zatroh

SZŠ 7. apríla, Nový Sad

4

30

3

Daniela Krajčíková

SZŠ 7. apríla, Nový Sad

2

utorok, 05 október 2021 11:36

Konferencia o interkulturálnosti

Konferencia o interkulturálnosti

V organizácii Vojvodinského pedagogického ústavu a Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade sa konala medzinárodná konferencia Interkult 2021. Konferencia bola usporiadaná on-line 2. októbra 2021. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa v úvode konferencie prihovorila Svetlana Zolňanová a ako referujúci Juraj Súdi.

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja usporiadalo 30.09.2021 on-line zasadnutie, na ktorom bola koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová,  ako členka Národnej osvetovej rady vymenovaná za člena Tímu pre analýzu uplatnenia Stratégie vo vzdelávaní 2030. Všetkým členom bola prezentovaná metodológia práce a rozdelená úlohy v rámci tímu.

utorok, 05 október 2021 10:45

Súbeh na štiprndium pre študentov

Rozhodnutím NRSNM a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

 

Podmienky pre uchádzačov:

  1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať skenovaným vysvedčením),
  2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou skenovanej prihlášky),
  3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy; uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (dokumentovať skenovaným indexom so známkami),

 

Potrebné doklady /fotokópie/:

  1. Výpis z matriky narodených - skenovaný
  2. Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami)
  3. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta) uvedený v prihláške
  4. Skenované vysvedčenie, z ktorého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny
  5. Prihláška na súbeh na originálnom tlačive zverejnenom sa stránke NRSNM (podpísanú zaslať skenované elektronicky)

 

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.

Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli Komisia NRSNM.

Prihlášku na tlačive s potrebnými dokladmi zaslať výlučne elektronicky na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Súbeh je otvorený od 11. 10. – 01. 11. 2021

Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

 

Dodatočné informácie na tel. čísle: 021 422 989

Zverejnené vVýzvy
top