Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 02 jún 2021
Republiková súťaž zo slovenčiny pre základoškolákov

Na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa 29. mája 2021 uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov ôsmeho ročníka základných škôl. 

Privítacie slovo mala riaditeľka tejto vzdelávacej ustanovizne Zdenka Dudoćová, ktorá pozdravila prítomných a žiakom popriala veľa zdaru vo vypracúvaní úloh. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ako organizátorky súťaže, spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a technologického rozvoja a Vojvodinskou slovakistickou spoločnosťou, sa prihovorili Libuška Lakatošová a Janko Kolárik. Súťažili len žiaci 8. ročníka z Jánošíka, Aradáča, Kovačice, Padiny, Selenče, Pivnice a Báčskeho Petrovca. Hodnotenie testov mali na starosti prof. Dr. Anna Makišová, predsedníčka komisie, PaedDr. Svetlana Zolňanová, Tatiana Naďová, Mariena Korošová, Jarmila Pantelićová. O výsledkoch súťaže sa členky komisie zmienili veľmi pozitívne, žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti. Prvé dve miesta obsadili žiaci Jána z Báčskeho Petrovca a tretie miesto získala žiačka z Padiny.

    Najúspešnejším súťažiacim odmeny udelila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

20210529 145449-min

20210529 145316-min

 

Zaznamenanie Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj

Dňa 25. mája 2021 v Paláci Srbsko Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg v rámci zaznamenávania Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj usporiadalo prezentáciu projektu „Dvojjazyčné STEM vedkyne“, ktorý realizovalo Združenie občanov „ruSTEM“ z Rusého Kerstura a ktorý bol podporený Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja vlády Srbskej republiky. Obsah tohto projektu je určený pre dievčatá vo veku od 14 do 18 rokov, ktoré pochádzajú z dvojjazyčného prostredia, tj. navštevujú strednú školu v jazykoch národnostných menšín v Srbsku. Autorkami prác sú mladé vedkyne zo Srbska, ktoré pochádzajú z dvojjazyčného – bilingválneho prostredia a predstaviteľkami sú rusínskej, maďarskej, slovenskej a bosniackej národnostnej menšiny. Spred slovenskej národnostnej menšiny bola predstavená Dr. Zdenka Dudićová.

Tohto podujatia sa spred Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnila Mária Poptešinová – tajomníčka NRSNM.

 

IMG-e9da94849e51490b208d698e99df03ae-V

Zverejnené vNRSNM
top