Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - pondelok, 11 október 2021
Hudobný workshop v Padine - Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti
Dňa 9. októbra 2021 v Dome Kultúry v Padine sa v organizácii Národnostnej rady slovanskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uskutočnil hudobný workshop v rámci projektu  Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti – medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi.
Hudobný workshop bol zameraný na to, aby sa príslušníci slovenského a rusínskeho etnickeho pôvodu zoznámili so slovenským národným hudobným nástrojom – fujarou a aby sa na nej aspoň pokúsili hrať.
Lektormi workshopu boli Juraj Ľavroš, insitný maliar, fujarista  a výrobca fujár z Padiny a Saša Pálenkáš, fujarista z Ruského Kerestúru.
Prítomých na workshope privítali a ujali sa slova podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Zlatko Šimák, predseda Výkonnej rady Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny, Željko Kovač a projektom koordinovala Mária Poptešinová, tajomníčka a koordinátorka VPÚPJP NRSNM.
Workshop mal tri časti: teoretickú časť, pracovnú časť a ukážkovú časť – ako sa fujara vyrába.
V projekte nešlo iba o fujaru, ale i o to, aby sme sa lepšie spoznali, zblížili , aby sme rozvíjali ducha tolerancie a úcty medzi ľuďmi týchto dvoch etnických spoločenstiev z celého územia Vojvodiny. Keďže je hudba jedným z najvhodnejších aspektov života, v ktorom sa duch spoločnosti môže pestovať, slovenský hudobný nástroj fujara je vhodná na to, aby nás uviedla do harmónie ľudských vzťahoch a pokoja v duši každého jednotlivca.
Organizovaním takýchto spoločných aktivít vytvárame podmienky pre vzájomnú komunikáciu, spoznávanie a spájanie ľudí rôznej etnickej a národnej príslušnosti a tak zároveň aj prekonávame predsudky.
Práve vďaka tomuto projektu dve národnostné rady – slovenská a rusínska – podpísali i memorandum o spolupráci a uvedený hudobný workshop bol ich prvou spoločnou aktivitou.
V mene Národnostnej rady SNM podpredseda Zlatko Šimák jednu fujaru udelil Národnostnej rady RNM s cieľom rozvíjať ducha tolerancie a rešpektu medzi týmito dvoma národmi a vytvorenie základov pre dalšiu spoluprácu.
 
PRIMOPREDAJ 2
 
LEKTORI
 
cvičenie 2
 
cvičenie
 
RADIONICA
 
 
top