Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 18 január 2018 00:00

Rozprava k predbežnému návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o národnostných radách národnostných menšín

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Rozprava k predbežnému návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o národnostných radách národnostných menšín

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny usporiadala vo štvrtok 18. januára v Báčskom Petrovci verejnú rozpravu o predbežnom návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o národnostných radách národnostných menšín.

rozprava jan 2018 002


Verejnej rozpravy sa zúčastnili členovia NRSNM, zástupcovia Matice slovenskej v Srbsku, miestnej samosprávy, medií, viacerých kultúrnych inštitúcií, škôl a verejnosti. Úvodné slovo k rozprave mal prof. Dr. Miroslav Vitéz, člen pracovnej skupiny pre vypracovanie novely zákona, ktorého do tejto funkcie delegovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Väčšina pripomienok smerovala k potrebe jednoznačného definovania samotného charakteru a postavenia národnostných rád ako orgánov kultúrnej autonómie národnostných menšín. Súčasná legislatívna úprava, ale i pripravovaná novela, národnostné rady definuje dosť nejednoznačne, sčasti ako občianske združenie, sčasti ako orgán štátnej správy. Takéto postavenie národnostných rád, podľa mienky niektorých prítomných, je zdrojom viacerých nedorozumení a problémov pri určovaní ich kompetencií, práv a povinností a v značnej miere komplikuje ich prácu.

Ďalšia pripomienka, na ktorej sa zhodli viacerí účastníci rozpravy, sa vzťahovala na článok 7a, ktorý upravuje nezlučiteľnosť funkcií. V zmysle navrhnutého znenia tohto článku členom národnostnej rady nemôže byť člen orgánu politickej strany, rovnako ani vymenovaná osoba, alebo vedúci orgánu štátnej správy, pokrajinského orgánu, resp. orgánu miestnej samosprávy, ktorí v rámci svojich povinnosti rozhodujú v otázkach týkajúcich sa práce národnostných rád. Účastníci diskusie navrhli tento článok vypustiť z návrhu Zákona.

 

Čítať 1316 krát