Deň 9. mája 2024

Výzva na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby pre 43. festival Zlatý kľúč 2024

Vážení spolupracovníci,   Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujú výzvu na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby. Vyzývame skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby svojou účasťou, teda tvorbou prispeli k zveľaďovaniu našej slovenskej hudobnej produkcie v rámci 43. ročníka tohto celomenšinového…

Zasadala Školská komisia v Bratislave

V pondelok 6. mája 2024 sa v Bratislave konala Školská komisia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovenské školstvo v Srbsku predstavovali Svetlana Zolňanová, Tatiana Naďová a Mária Andrášiková. Konferenciu otvorila predsedníčka USZZ Dagmar Repčeková a predostrela svoj program…