Deň 29. apríla 2024

VÝZVA

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ VÙPJP na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku na rok 2024 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné…

Návšteva štátneho tajomníka MŠVVaM SR

V rámci oficiálnej návštevy tzv. Dolnej zeme, Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny 26. apríla t. r. navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, vývoja a mládeže SR Slavomír Partila so svojim poradcom Marcelom Šefčíkom. V rámci návštevy Nového Sadu štátny tajomník…