Deň 23. apríla 2024

Pro Cultura Slovaca 2024

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska sa v roku 2019 dohodli, že zriadia spoločné ocenenie Pro Cultura Slovaca, ktoré sa odvtedy udeľuje jednotlivcom a kolektívom za ich výnimočný prínos v…