Deň 6. novembra 2023

Štipendisti NRSNM na akademický rok 2023/2024

V priestoroch NRSNM v Novom Sade zasadala Komisia pre štipendiá, ktorá sa medzi 13. kandiádtmi rozhodla, že štipendium Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na akademický rok 2023/2024 v hodnote 5.000,00 dinárov udelí nasledovne:     Meno Bydlisko Fakulta Štúdijny odbor Ročník 1 Laura…