Deň 30. októbra 2023

Deň Hlasu ľudu

Vo štvrtok 19. októbra 2023 v miestnostiach Novinovo – vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Báčskom Petrovci prebiehali oslavy Dňa Hlasu ľudu. Pri tej príležitosti usporiadali panelovú diskusiu na tému Médiá národnostných menšín v digitálnom svete – výzvy a riešenia. Na oslavach boli slávnostne udelené…