Deň 18. októbra 2023

Udelené Ceny Samuela Tešedíka

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku sú zriaďovateľmi prestížneho ocenenia pre dolnozemských učiteľov Ceny Samuela Tešedíka. Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám…