Deň 9. mája 2023

VÝZVA

NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2023 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje VÝZVU NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2023 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade…