Deň 11. júla 2022

Ročníkové skúšky zo slovenčiny pre stredoškolákov

Dňa 20. júna 2022 roku stredoškoláci z Báčskej Palanky, Vršcu a Zreňaninu mali možnosť na strednej Technickej škole 9. mája v Báčskej Palanke zrealizovať a úspešne ukončiť externé vyučovanie sa slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry skladaním skúšok. Ide o stredoškolákov, ktorí slovenčinu, svoj materinský…