Deň 8. júla 2022

Zo 66. Literárneho snemovania

Dňa  25. júna v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnilo 66. literárne snemovanie. Väčšia časť príspevkov bola venovaná jubilujúcim autorom – profesorom na katedre slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade – dôchodcom Jarmile Hodoličovej a…

Korene 8

Dňa 15. júna v ÚKVS v Novom Sade bola otvorená výstava prác malého formátu umelcov Slovákov v Srbsku Korene 8, ktoré podporuje v rámci Výboru pre kultúru i NRSNM. Tohtoročná výstava diel malého formátu Korene, na ktorej sa zúčastňujú slovenskí výtvarníci žijúci v Srbsku,…