Deň 28. júna 2022

Rozhodnutia z 28. zasadnutia NRSNM

Rozhodnutie NVU Hlas ludu Мишљење о пројектима – Алибунар Мишљење о пројектима Бачка Паланка Мишљење о пројектима Бачки Петровац Мишљење о пројектима Ковачица Мишљење о пројектима Панчево Мишљење о пројектима Пландиште Мишљење о пројектима Стара Пазова Мишљење о пројектима Врбас…