Deň 27. júna 2022

Koncoročný program v Báčskej Palanke

Vo štvrtok 23. júna sa v Slovenskom dome v Báčskej Palanke konal koncoročný program pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry. Program pripravila učiteľka slovenčiny Mária Šulcová, ktorá už rad rokov dosahuje pozoruhodné výsledky a zozbiera veľký počte…

Udelenie cien na Veľvyslanectve SR v Belehrade

Na základe dohody s Veľvyslanectvom SR v Belehrade, boli  v stredu, 22.06.2022 na pôde Veľvyslanectva SR v Belehrade odovzdané ocenenia pre žiakov zo Srbska na súbehu 3. ročníka: Najkrajšie rozprávky z celého sveta. Ceny žiakom odovzdala Monika Podsklanová Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca  a Bratislava…

Festival Keď si ja zaspievam v Šíde

Detský festival slovenských ľudových piesní Kedˇ si ja zaspievam je revuálneho charakteru. Zoskupuje deti vo veku 6 až 15 rokov s cieľom pestovať slovenskú kultúru a identitu a pripravovať ich na ďalšie hudobné podujatia vo Vojvodine. Toho roku sa uskutočnil…