Deň 21. júna 2022

Podpora realizácii hodín slovenského jazyka

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny už celý rad rokov finančne podporuje realizáciu hodín slovenského jazyka ako alternatívneho programu v predškolských ustanovizniach, kde nejestvujú skupiny so slovenskou vyučovacou rečou. Ako následok takého projektu je navýšený počet žiakov na hodinách slovenčiny s…