Deň 2. decembra 2021

Tvorivá dielňa pre mladých slovenských recitátorov

V Základnej škole Jána Kollára v Selenči piatok 19. novembra bol venovaný nezvyčajnej aktivite –Tvorivej dielni pre mladých slovenských recitátorov. Cieľom podujatia bolo vzbudiť u detí a mládeže lásku ku krásnemu slovu, k hlbšiemu spoznávaniu umeleckej literatúry, prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej…