Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Predseda
Branislav Kulík, Vojlovica

Podpredsedníčka
Jarmila Agarská, Kysáč


Členovia:

 1. Erka Viliačiková, Aradáč
 2. Eva Petrášová, Padina
 3. Lýdia Karkušová, Kovačica
 4. Katarína Rašetová, Báčsky Petrovec
 5. Jarmila Šprochová Beličková, Báčsky Petrovec
 6. Žeľko Čapeľa, Dobanovce
 7. Jaroslav Javorník, Kulpín


Členovia Komisií VÚPJP

 

Komisia pre spoluprácu s lokálnou samosprávou

Predsedníčka
Jarmila Agarská, Kysáč

Členovia:

 1. Zdenko Kolár, Selenča
 2. Adam Paľov, Aradáč
 3. Vladimír Povolný, Padina
 4. Eva Petrášová, Padina
 5. Lýdia Karkušová, Kovačica
 6. Vladislav Tárnoci, Báčsky Petrovec
 7. Miroslav Kožík, Stará PazovaKomisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy

Predsedníčka
Erka Viliačiková, Aradáč

Členovia:

 1. Lýdia Karkušová, Kovačica
 2. Michal Marko, Vojlovica
 3. Jozef Gašparovsky, Selenča
 4. Eva Petrášová, Padina
 5. Vierka Hrubíková, Zreňanin
 6. Ján Vida, Erdevík
 7. Jarmila Hromčíková, Biele Blato
 8. Ján Majorský, Stará Pazova
Komisia pre spoluprácu s mládežou

Predsedníčka
Jarmila Šprochová Beličková, Báčsky Petrovec

Členovia:

 1. Branislav Merník, Báčsky Petrovec
 2. Hana Tancíková, Báčsky Petrovec
 3. Ján Puškár, Kovačica
 4. Daniela Feketeová, Báčsky Petrovec
 5. Vladimír Lepšanović, Stará Pazova
 6. Violeta Benková, Kovačica
 7. Janko Tomek, Padina
Komisia pre rozvoj civilného a mimovládneho sektora

Predseda
Žeľko Čapeľa, Dobanovce

Členovia:

 1. Michal Baláž, Stará Pazova
 2. Vladimír Hudec, Hajdušica
 3. Ivan Zafirović, Vojlovica
 4. Viera Miškovicová, Hložany
 5. Vierka Marčoková Cerovská, Nový Sad
 6. Sandro Žiak, Kovačica
 7. Marína Malová, Aradáč
 8. Želimír Tomáš, Kovačica
 9. Tatiana Cerovská, Báčsky Petrovec
 10. Vladimír Ivičiak, Kysáč
 11. Igor Feldy, Stará Pazova
Komisia pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma

Predsedníčka
Katarína Rašetová, Báčsky Petrovec

Členovia:

 1. Rastislav Labát, Báčsky Petrovec
 2. Mária Kotvášová Jonášová, Kovačica
 3. Dr. Miroslav Vitéz, Báčsky Petrovec
 4. Milina Križanová, Báčsky Petrovec
 5. Viera Tomanová, Boľovce
 6. Zdenka Valentová Belićová, Nový Sad
Komisia pre spoluprácu s cirkvami

Predseda
Jaroslav Javorník, Kulpín

Členovia:

 1. Vladislav Ivičiak, Kysáč
 2. Jaroslav Kopčok, Hložany
 3. Vladimír Lovas, Aradáč
 4. Slaďan Daniel Srdić, Jánošík
 5. Olina Kolárová, Šíd
 6. Ján Vida, Erdevík
 7. Anna Páliková -Kunčáková, Kysáč
Komisia pre Europrojekty

Predseda
Ján Paul, Padina

Členovia:

 1. Sandro Žiakov, Kovačica
 2. Želimír Tomáš, Kovačica
 3. Vladislav Pop, Stará Pazova
 4. Vladimír Kabas, Stará Pazova
 5. Jaroslav Hrubík, Aradáč  
 6. Igor Baláž, Báčsky Petrovec
 7. Ľubor Stupavský, Nový Sad
 8. Daniela Markušová, Padina
 9. Ján Demiter, Báčska Palanka
Čítať 7423 krát
top