Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

Ján Slávik z Kysáča, predseda

Michal Ďurovka z Kysáča, podpredseda

 

Členovia Výboru pre kultúru:

 1. Alexander Bako zo Starej Pazovy
 2. Martin Prebudila zo Starej Pazovy
 3. Ján Agarský zo Starej Pazovy
 4. Anna Medveďová z Báčskeho Petrovca
 5. Jarmila Stojimirovićová z Báčskeho Petrovca
 6. Viera Miškovicová z Hložian
 7. Valentín Michal Grňa z Pivnice
 8. Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca
 9. Juraj Súdi zo Selenče

Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru:

 1. Alexander Bako zo Starej Pazovy, predseda
 2. Ján Černák z Báčskeho Petrovca
 3. Ján Privizer z Kysáča
 4. Ján Kmeťko z Pivnice
 5. Miroslav Kožík zo Starej Pazovy
 6. Zuzana Tárnociová z Báčskeho Petrovca
 7. Ján Makan z Nového Sadu
 8. Miroslav Fábry z Čelareva


Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru:

 1. Martin Prebudila zo Starej Pazovy, predseda
 2. Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca
 3. Ladislav Čáni z Báčskeho Petrovca
 4. Adam Svetlík z Aradáča
 5. Mária Kotvášová-Jonášová z Kovačice
 6. Katarína Hricová zo Starej Pazovy
 7. Zdenka Valentová Belićová z Nového Sadu
 8. Pavel Matúch z Nového Sadu
 9. Samuel Žiak zo Silbaša


Komisia pre výtvarnú činnosť Výboru pre kultúru
:

 1. Ján Agarský zo Starej Pazovy, predseda
 2. Pavel Čáni z Kulpína
 3. Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca
 4. Jarmila Ćendićová z Kovačice
 5. Michal Madacký z Kysáča


Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru:

 1. Anna Medveďová z Báčskeho Petrovca, predsedníčka
 2. Juraj Ferík z Nového Sadu
 3. Milina Sklabinská z Nového Sadu
 4. Mariena Stankovićová-Kriváková z Báčskeho Petrovca
 5. Juraj Súdi zo Selenče
 6. Pavel Tomáš ml. z Kovačice
 7. Andrea Dvornická Machová zo Starej Pazovy


Komisia pre knižničnú činnosť Výboru pre kultúru:

 1. Jarmila Stojimirovićová z Báčskeho Petrovca, predsedníčka
 2. Nataša Filipová zo Starej Pazovy
 3. Mária Ďurišová z Kovačice
 4. Ľudmila Gábrišová z Jánošíka
 5. Zuzana Valentíková z Pivnice


Komisia pre ochranu kultúrnych tradícií Výboru pre kultúru:

 1. Viera Miškovicová z Hložian, predsedníčka
 2. Anna Hansmanová z Báčskeho Petrovca
 3. Anna Legíňová z Báčskeho Petrovca
 4. Zdenka Obšustová z Padiny
 5. Lea Sabová z Kovačice
 6. Anna Balážová zo Starej Pazovy
 7. Mária Viliačiková z Aradáča


Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru:

 1. Valentín Michal Grňa z Pivnice, predseda
 2. Michal Hataľa z Hložian
 3. Ján Marko z Kovačice
 4. Stanislav Dierčan zo Šídu
 5. Ján Petrovič z Padiny
 6. Ondrej Berédi z Erdevíka
 7. Vladimír Medveď z Kysáča
 8. Andrej Meleg z Báčskeho Petrovca
 9. Marína Malová z Aradáča
 10. Martina Čuvárová z Kovačice
 11. Vladislav Pop zo Starej Pazovy
Čítať 8452 krát
top