Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za kulturu

Jan Slavik iz Kisača, predsednik

Mihal Ðurovka iz Kisača, potpredsednik

Članovi Odbora za kulturu:

 1. Aleksandar Bako iz Stare Pazove
 2. Martin Prebuđila iz Stare Pazove
 3. Jan Agarski iz Stare Pazove
 4. Ana Medveđova iz Bačkog Petrovca
 5. Jarmila Stojimirović iz Bačkog Petrovca
 6. Vjera Miškovicova iz Gložana
 7. Valentin Mihajlo Grnja iz Pivnica
 8. Vladimir Valenćik iz Bačkog Petrovca
 9. Juraj Suđi iz SelenčeKomisija za pozorišnu i audio-vizuelnu delatnost Odbora za kulturu
:

 1. Aleksandar Bako iz Stare Pazove, predsednik
 2. Jan Černak iz Bačkog Petrovca
 3. Jan Privizer iz Kisača
 4. Jan Kmećko iz Pivnica
 5. Miroslav Kožik iz Stare Pazove
 6. Zuzana Tarnociova iz Bačkog Petrovca
 7. Jan Makan iz Novog Sada
 8. Miroslav Fabri iz Čelareva

 

Komisija za literarno-izdavačku delatnost Odbora za kulturu:

 1. Martin Prebuđila iz Stare Pazove, predsednik
 2. Vladimir Valenćik iz Bačkog Petrovca
 3. Ladislav Čanji iz Bačkog Petrovca
 4. Adam Svetlik z Aradca
 5. Marija Kotvašova-Jonašova iz Kovačice
 6. Katarina Hricova iz Stare Pazove
 7. Zdenka Valent Belić iz Novog Sada
 8. Pavel Matuh iz Novog Sada
 9. Samuel Žjak iz Silbaša

 

Komisija za likovnu delatnost Odbora za kulturu:

 1. Jan Agarski iz Stare Pazove, predsednik
 2. Pavel Čanji iz Kulpina
 3. Vladimir Valenćik iz Bačkog Petrovca
 4. Jarmila Ćendić iz Kovačice
 5. Mihal Madacki iz Kisača

 

Komisija za muzičku delatnost Odbora za kulturu:

 1. Ana Medveđova iz Bačkog Petrovca, predsednica
 2. Juraj Ferik iz Novog Sada
 3. Milina Sklabinski iz Novog Sada
 4. Mariena Stanković-Krivakova iz Bačkog Petrovca
 5. Juraj Suđi iz Selenče
 6. Pavel Tomaš ml. iz Kovačice
 7. Andrea Dvornicka Mahova iz Stare Pazove

 

Komisija za bibliotekarsku delatnost Odbora za kulturu:

 1. Jarmila Stojimirović iz Bačkog Petrovca, predsednica
 2. Nataša Filipova iz Stare Pazove
 3. Marija Đurišova iz Kovačice
 4. Ljudmila Gabrišova iz Janošika
 5. Zuzana Valenćikova iz Pivnica

 

Komisija za očuvanje kulturnih tradicija Odbora za kulturu:

 1. Vjera Miškovicova iz Gložana, predsednica
 2. Ana Hansmanova iz Bačkog Petrovca
 3. Ana Leginjova iz Bačkog Petrovca
 4. Zdenka Opšustova iz Padine
 5. Lea Sabova iz Kovačice
 6. Ana Balažova iz Stare Pazove
 7. Marija Viljačikova iz Aradca

 

Komisija za rad na unapređenju amaterskih društava i udruženja slovačke tradicionalne kulture Odbora za kulturu:

 1. Valentin Mihajlo Grnja iz Pivnica, predsednik
 2. Mihajlo Hatalja iz Gložana
 3. Jan Marko iz Kovačice
 4. Stanislav Đjerčan iz Šida
 5. Jan Petrovič iz Padine
 6. Andrija Beređi iz Erdevika
 7. Vladimir Medveđ iz Kisača
 8. Andrej Meleg iz Bačkog Petrovca
 9. Marina Malova iz Aradca
 10. Martina Čuvarova iz Kovačice
 11. Vladislav Pop iz Stare Pazove
Pročitano 8348 puta
top