Tel/Fax
+381 21 422 989

Struktura


Organizaciona struktura i članovi
Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u periodu 2014 – 2018

 

Predsednica:
1. Ana Tomanova-Makanova, 1961, dipl. pedagog, Novi Sad – Slovački identitet

Potpredsednici:
2. Juraj Červenak, 1951, dipl. inženjer. elektrotehnike, Gložan – Matica slovačka
3. Miroslav Kožik, 1985, elektrotehničar energetike, Stara Pazova – Slovački identitet
4. Jan Litavski, 1983, direktor RTV OK, Kovačica – Liga Slovaka Vojvodine

5. Jarmila Agarski, 1968, farmaceutski tehničar, Kisač – Liga Slovaka Vojvodine
6. Miroslav Benka , 1956, dipl. reditelj, Stara Pazova – Slovaci napred!
7. Jarmila Bohuš, 1975, ekonomista, Gložan – Matica slovačka
8. Ana Boldocki-Ilić, 1958, lekar, Bački Petrovac – Slovaci napred!
9. Jan Brna, 1959, profesor razredne nastave, Bački Petrovac – Liga Slovaka Vojvodine
10. Samuel Čelovski, 1950, univerzitetski profesor, Bački Petrovac – Slovački identitet
11. Jarmila Ćendić, 1961, istoričar umetnosti, Kovačica – Slovački identitet
12. Igor Feldi, 1978, sveštenik SEAVC, Novi Sad – Matica slovačka
13. Janko Havran, 1966, profesor fizike, Stara Pazova – Slovaci napred!
14. Ana Huđanova, 1963, profesor slovačkog jezika, Gložan – Slovaci napred!
15. Ana Hrćan-Leskovac, 1969, profesor razredne nastave, Petrovaradin – Slovački identitet
16. Ljibuška Lakatoš, 1972, profesor fizičkog vaspitanja, Stara Pazova – Slovaci napred!
17. Zlatko Lenhart, 1966, koordinator za ljudska i manjinska prava, Beograd – Slovaci napred!
18. Zuzana Lenhartova, 1957, profesorka slovačkog jezika, Kovačica – Slovački identitet
19. Pavel Marčok, 1968, profesor informatike, Bački Petrovac – Matica slovačka
20. Katarina Melegova-Melihova, 1954, novinar, Bački Petrovac – Matica slovačka
21. Jan Paul, 1964, preduzetnik, Padina – Slovačka stranka
22. Ladislav Petrovič, 1968, profesor fizičke kulture, Padina – Slovački identitet
23. Jan Slavik, 1956, organizator kulturnih aktivnosti, Kisač – Matica slovačka
24. Pavel Surovi, 1980, dipl. ekonomista/informatičar, Kisač – Slovaci napred!
25. Zlatko Šimak, 1965, dipl. pravnik, Padina – Slovaci napred!
26. Jarmila Šproh-Beljička, 1977, lekar, Bački Petrovac – Slovački identitet
27. Vladimir Valentik, 1959, novinar, Bački Petrovac – Slovački identitet
28. Katarina Vrabčenjak, 1956, profesor srpskog jezika i književnosti, Selenča – Slovaci napred!
29. Martin Zloh, 1964, dipl. ekonomista, Kovačica – Slovački identitet

 

Izvršno veće

Predsednica:
1. Katarina Melegova-Melihova


Podpredsednici:
2. Martin Zloh
3. Pavel Marčok

4. Jarmila Bohuš (za kulturu)
5. Zuzana Lenhartova (za obrazovanje)
6. Ana Hrćan-Leskovac (za informisanje)
7. Jan Paul (za službenu upotrebu jezika i pisma)


Stručna služba

Sekretar:
1. Ladislav Čanji

Samostalna stručna saradnica za organizaciju rada Saveta:
2. Lidija Damijan

Koordinatori:
3. Svetluša Hlavač – Odbor za kulturu
4. Svetlana Zolnjan – Odbor za obrazovanje
5. Ana Stojanović – Odbor za informacije
6. Maria Poptešinova – Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

 

Pročitano 13748 puta
top