Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

12. apríla 2013 - 6. mája 2013

Zakladatelia a organizátori srdečne vyzývajú slovenské spolky a ustanovizne kultúry aby svoje tanečné, spevácke súbory a ľudové orchestre prihlásili na 43. FF Tancuj, tancuj....

sreda, 10 april 2013 11:41

Prihláška na 3xĎ

Prihláste sa na 20. Prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, SKUS h. Janka Čmelíka, Obec Stará Pazova a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzývajú slovenské detské divadelné súbory zo Srbska aby sa prihlásili na 20. Prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ, ktorá sa uskutoční od 6. – 9. júna 2013 v Starej Pazove.

Lehota prihlasovania je 28. apríla 2013.

PRIHLÁŠKA

NRSNM, SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Obec Stará Pazova a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzývajú žiakov základných škôl aby sa prihlásili na konkurz vypracovania výtvarného návrhu diplomu 3xĎ.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
VYHLASUJÚ

5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl
SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY

Metodicko-vzdelávacie podujatie pedagogických zamestnancov Slovákov žijúcich v zahraničí

Stiahnite si dokument

 

 

Zoznam krajín, počet štipendijných miest ako aj podskupiny študijných odborov v zmysle sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania v SR na verejných vysokých školách v akreditovaných študijných programoch potvrdil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v zmysle uznesenia vlády SR č. 625/2008 zo dňa 17. 09. 2008 ku koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 so zachovaním podmienok záväzných pre členské krajiny OECD pre oblasť ODA v akademickom roku 2013/2014.

top