Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

četvrtak, 14 mart 2019 18:24

КОНКУРС

за доделу средстава за финансирање активности словачких невладиних организација и омладинских удружења у Србији

 

Национални савет словачке националне мањине, на основу Плана и програма Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета словачке националне мањине за 2019. годину, објављује конкурс за доделу средстава за финансирање активности словачких невладиних организација и омладинских удружења у Србији

На конкурс могу да се пријаве регистрована правна лица - организације и удружења чија делатност се заснива на очувању и развоју словачког идентитета на територији Србије.

Финансијски ће бити подржани пројекти који ће промовисати очување, развој и популаризацију словачког језика, писања и културе. Пројекат мора да буде реализован применом словачког језика и писма.

 

Уз пријаву потребно је приложити:

 

1. документацију о регистрацији правног лица - организације и удружења

2. опис досадашњих активности

 

 Пријаве се подносе најкасније до 31. марта 2019. године.

 Пријаве се подносе на пријавном формулару(www.rada.org.rs) у два примерка, на словачком језику, лично у просторијама Националног савета словачке националне мањине, или поштом на:

 

Национални савет словачке националне мањине

21000 Нови Сад,

Бул. М. Пупина,

ЗА КОНКУРС ОСУЈП

Одбор за образовање Националног савета словачке националне мањине је расписао конкурс из области образовања за 2019. годину. Право учешћа на конкурсу имају предшколске установе, основне и средње школе, које изводе наставу на словачком језику или изучавају словачки језик са елементима националне културе и Одељење словакистике Филозофског факултета у Новом Саду, као и удружења грађана, које се баве образовањем на језику словачке националне мањине. Конкурс је отворен до 31. 03. 2019. године.

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí zo dňa 03.10.2018 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2018, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

NRSNM a SKUS PIVNICA ako spoluzakladatelia festivalu si Vás dovoľujú vyzvať, aby ste sa zúčastnili na 53. medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude prebiehať od 23. do 25. novembra 2018 v Pivnici.

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM
vypisuje

V ý z v u

na účasť na 5. Seminári kreatívneho písania

top