Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

nedelja, 31 avgust 2014 10:21

Literárna súťaž Nového života

Literárna súťaž Nového života

Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisujú súbeh na najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej. Oceňovacia porota vymenovaná Literárnou komisiou Výboru pre kultúru NRSNM udelí jednu prvú (30 000 din), dve druhé (15 000 din) a tri tretie ceny (5 000 din).

Súbeh je anonymný a rukopisy treba zaslať v troch výtlačkoch pod značkou. Rozlúštenie značky, teda meno a kontakt na autora, ktorý sa za značkou skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke a všetko spolu zaslať na adresu: Filozofická fakulta, Oddelenie slovakistiky, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, s poznámkou Na literárnu súťaž Nového života, najneskoršie do 15. novembra 2014.

Výsledky súťaže budú zverejnené v Novom živote a slovenských vojvodinských médiách. Odmenené, ale i neodmenené kvalitné texty budú uverejnené v Novom živote.

Pravidlá Literárnej súťaže Nového života

 • Literárnu súťaž o najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej vypisuje redakcia Nového života a organizačne a finančne podporuje Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
 • Udeľuje sa jedna prvá, dve druhé a tri tretie ceny.
 • Súťaže sa môže zúčastniť autor pôvodom zo Srbska, respektíve z bývalej Juhoslávie, alebo autor, ktorý sa svojou literárnou tvorbou aktívne a sústavne začleňuje do slovenského vojvodinského literárneho kontextu.
 • Príspevky zaslané na súťaž musia byť pôvodne napísané v slovenčine a predtým nepublikované.
 • Literárna súťaž Nového života je anonymná, príspevky v troch výtlačkoch podpísané značkou sa zasielajú v obálke, v ktorej je v osobitnej obálke i rozlúštenie značky.
 • Literárna súťaž Nového života sa vypisuje a zverejňuje v Novom živote a v slovenských vojvodinských médiách a trvá od 15. septembra do 15. novembra.
 • Príspevky zaslané do súťaže hodnotí trojčlenná oceňovacia porota určená Komisiou pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, pričom zdôvodnenie cien, ústne a písomne, podáva predseda oceňovacej poroty.
 • Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočňuje do konca roka, v ktorom je súťaž vypísaná, v miestnostiach NRSNM.
 • Odmenené, ale i neodmenené kvalitné texty uverejňuje časopis pre literatúru a kultúru Nový život.

Redakcia Nového života

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM,   
Výbor pre vzdelávanie NRSNM,  
Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

vypisujú
 
S Ú B E H
na žiacke literárne práce (próza a poézia)
téma je voľná

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriách:

Žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka

 1. cena – tablet
 2. cena – balík kníh SVC
 3. ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet

Žiaci stredných škôl a gymnázií

 1. cena – tablet   
 2. cena – balík kníh SVC
 3. ročné predplatné na časopis Vzlet

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2014

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh žiackych prác.

nedelja, 31 avgust 2014 09:43

Literárna súťaž Zorničky

Literárna súťaž Zorničky

Slovenské vydavateľské centrum,
redakcia časopisu Zornička
a Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM

vypisujú
LITERÁRNU SÚŤAŽ
na poviedku a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:

 1. cena 20. 000,00 dinárov
 2. cena 10. 000,00 dinárov
 3. cena   5. 000,00 dinárov

Súťaž je otvorená do 1. októbra 2014.

Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Literárna súťaž Zorničky.

Redakcia časopisu Zornička

Vážení priatelia,

Tradičný Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom je Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude prebiehať v dňoch od 14. do 17. augusta 2014 v Báčskom Petrovci.

Program 21. DFF „Od zlata kapija“ – Kisač 2014

Petak, 20. jun 2014

 • 13.00 č u KIC „Kisač“ Susret ispod lipe – izložba likovnih radova i recitovanje poezije objavljene u omladinskom časopisu Vzlet (Polet)
 • 19.00 č u Galeriji SND – otvaranje izložbe naivnog slikara Martina Papa iz Padine
 • 20.00 č u OŠ „Ljudovit Štur“ – otvaranje izložbe pod nazivom „Slikano, heklano“ u organizaciji Društva kisačkih žena
 • 21.00 č u dvorištu osnovne škole, u zamku festivala „Od zlata kapija“ –  lutkarska predstava Gašparkov drak Vetroplach (Gašparkov zmaj Vetropir) u izvođenju Pozorištanca „Galéria“ iz Novog Mesta nad Vahom u Slovačkoj republici

Subota, 21. jun 2014

 • 19.00 č u OŠ „Ljudovit Štur“ – otvaranje izložbe pod nazivom „Umetnost ilustracije u dečjem listu Zornička (Zornjača), autor Pavel Koza, i uručenje godišnje nagrade dečjeg lista Zornička za najbolju fotografiju
 • 20.00 č u predškolskoj ustanovi „Lienka“ (Bubamara) – otvaranje izložbe članova likovnog kružoka Mihala Gerže okupljenih u organizaciji invalida rada u Kisaču
 • 21.00 č u zamku festivala „Od zlata kapija“, u dvorištu osnovne škole – koncert gostujućeg dečjeg folklornog ansambla „Zlatý levík“ („Zlatni lavić“), Nové Zámky, Slovačka republika

Nedelja, 22. jun 2014 – u OŠ „Ljudovit Štur“

 • 12.00 – 14.00 č     dolazak učesnika
 • 12.00 – 15.00 č     prostorna proba
 • 15.00 – 16.00 č     priprema za gala koncert
 • 16.00 č – ...           otvaranje festivala i gala koncert
Treći konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine
5. maja 2014. godine je raspisao
3. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“
za najbolji medijski proizvod o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji.
Konkurs traje do 15. jula 2014. godine.


Nagrada se dodeljuje za najbolji medijski proizvod, koji se bavi bilo kojim aspektom života slovačke zajednice ili pojedinca koji pripada ovoj zajednici u Srbiji.

Medijski proizvod mora biti objavljen na bilo kom jeziku osim na slovačkom, u štampanim ili elektronskim (radio, TV, internet) medijima.

Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u protekloj godini – od 01. avgusta 2013. do 15. jula 2014.Svaki novinar/ka ima pravo da pošalje maksimum tri priloga. Uz radove koji su na jezicima ostalih nacionalnih manjina treba poslati prevod na slovački ili srpski jezik.

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 250 € u dinarskoj protivvrednosti za autora.

Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac putem pošte na adresu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, 21000 Novi Sad sa naznakom “za novinarski konkurs”.


Uslovi konkursa
Prijava

 

top