Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Vážení priatelia,

Tradičný Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom je Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude prebiehať v dňoch od 14. do 17. augusta 2014 v Báčskom Petrovci.

Program 21. DFF „Od zlata kapija“ – Kisač 2014

Petak, 20. jun 2014

 • 13.00 č u KIC „Kisač“ Susret ispod lipe – izložba likovnih radova i recitovanje poezije objavljene u omladinskom časopisu Vzlet (Polet)
 • 19.00 č u Galeriji SND – otvaranje izložbe naivnog slikara Martina Papa iz Padine
 • 20.00 č u OŠ „Ljudovit Štur“ – otvaranje izložbe pod nazivom „Slikano, heklano“ u organizaciji Društva kisačkih žena
 • 21.00 č u dvorištu osnovne škole, u zamku festivala „Od zlata kapija“ –  lutkarska predstava Gašparkov drak Vetroplach (Gašparkov zmaj Vetropir) u izvođenju Pozorištanca „Galéria“ iz Novog Mesta nad Vahom u Slovačkoj republici

Subota, 21. jun 2014

 • 19.00 č u OŠ „Ljudovit Štur“ – otvaranje izložbe pod nazivom „Umetnost ilustracije u dečjem listu Zornička (Zornjača), autor Pavel Koza, i uručenje godišnje nagrade dečjeg lista Zornička za najbolju fotografiju
 • 20.00 č u predškolskoj ustanovi „Lienka“ (Bubamara) – otvaranje izložbe članova likovnog kružoka Mihala Gerže okupljenih u organizaciji invalida rada u Kisaču
 • 21.00 č u zamku festivala „Od zlata kapija“, u dvorištu osnovne škole – koncert gostujućeg dečjeg folklornog ansambla „Zlatý levík“ („Zlatni lavić“), Nové Zámky, Slovačka republika

Nedelja, 22. jun 2014 – u OŠ „Ljudovit Štur“

 • 12.00 – 14.00 č     dolazak učesnika
 • 12.00 – 15.00 č     prostorna proba
 • 15.00 – 16.00 č     priprema za gala koncert
 • 16.00 č – ...           otvaranje festivala i gala koncert
Treći konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine
5. maja 2014. godine je raspisao
3. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“
za najbolji medijski proizvod o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji.
Konkurs traje do 15. jula 2014. godine.


Nagrada se dodeljuje za najbolji medijski proizvod, koji se bavi bilo kojim aspektom života slovačke zajednice ili pojedinca koji pripada ovoj zajednici u Srbiji.

Medijski proizvod mora biti objavljen na bilo kom jeziku osim na slovačkom, u štampanim ili elektronskim (radio, TV, internet) medijima.

Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u protekloj godini – od 01. avgusta 2013. do 15. jula 2014.Svaki novinar/ka ima pravo da pošalje maksimum tri priloga. Uz radove koji su na jezicima ostalih nacionalnih manjina treba poslati prevod na slovački ili srpski jezik.

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 250 € u dinarskoj protivvrednosti za autora.

Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac putem pošte na adresu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, 21000 Novi Sad sa naznakom “za novinarski konkurs”.


Uslovi konkursa
Prijava

 

Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je možná registrácia uchádzača a kde je dostupný aj manuál na podanie „Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR“, so všetkými aktuálnymi informáciami.

top