Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč

vypisujú

V ý z v u

na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Báč, Miestne spoločenstvo Selenča, Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ako spoluzakladatelia a spoluorganizátori Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč vyzývajú skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby svojou účasťou, teda tvorbou prispeli k zveľaďovaniu našej slovenskej hudobnej produkcie v rámci 39. ročníka tohto celomenšinového festivalu, ktorý sa uskutoční v tradičnom jesennom termíne bežného roka v Selenči.

Všeobecné podmienky účasti:

Záujemcovia môžu zasielať neobmedzený počet zatiaľ nezverejnených skladieb, ale iba tie najúspešnejšie postúpia do súťaže a získajú nárok na úpravu skladby a hudobnú postprodukciu. Skladby budú vo finálovom koncerte súťažiť o ceny za najlepšiu interpretáciu, text, ako aj o prvé, druhé a tretie miesto za skladbu.

• Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;

• Súťažné skladby nemôžu byť komerčne vydané ani verejne predvedené pred dňom Festivalu Zlatý kľúč;

• Trvanie skladby nemá presahovať dĺžku 4 minút;

• Festivalu sa môžu zúčastniť aj autori a interpreti z okolitých štátov (Rumunsko, Maďarsko Chorvátsko) za uvedených podmienok, ale mimo súťaže;

• Autori skladieb sú povinní do 15. júla 2019 zaslať notový materiál s textom, prípadne návrh úpravy skladby (nie je záväzné a môže byť aj na audio zápise) na adresu:

 

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Njegošova 16/II/7

21 000 Nový Sad;

alebo mailom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. / Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

• Prihláška na festival musí obsahovať údaje o autorovi skladby (meno a priezvisko, kontaktovú adresu a telefónne číslo), meno a priezvisko autora textu a žiaduce je uviesť aj návrhy na autora úpravy skladby a interpreta.

Ďalšie informácie o festivale Zlatý kľúč získate na čísle 021 54 55 70 alebo na stránke www.slovackizavod.org.rs

četvrtak, 14 mart 2019 18:38

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних финансијских средстава словачким удружењима, организацијама и институцијама у Р.Србији у виду побољшања услова рада

за 2019

 

Национални савет словачке националне мањине, на основу Плана и Програма Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета словачке националне мањине за 2019. годину, објављује јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за побољшање услова рада и подршке реализацији капиталних пројеката словачким удружењима, организацијама и институцијама у Србији, која су активна у области културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма.

Циљ позива је да се подржи изградња, доградња и реновирање објеката словачких удружења, организација и институција у Србији и да се побољшају услови њиховог рада и не односи се на финансирање редовне програмске активности горе наведених субјеката.

При оцењивању пројеката узимаће се у обзир културни и друштвени значај пројекта у датом окружењу, односно. допринос пројекта у очувању националног и културног идентитета припадника словачке националне мањине у Србији.

Пријаве морају бити достављене у писаној форми и на словачком језику на адресу:

 

Национални савет словачке националне мањине

Михајла Пупина 1 / ИВ

21 000 Нови Сад

 

и електронским путем на е-маил адресу: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Пријаве за финансијске доприносе треба поднети најкасније до 31. марта 2019. године.

četvrtak, 14 mart 2019 18:24

КОНКУРС

за доделу средстава за финансирање активности словачких невладиних организација и омладинских удружења у Србији

 

Национални савет словачке националне мањине, на основу Плана и програма Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета словачке националне мањине за 2019. годину, објављује конкурс за доделу средстава за финансирање активности словачких невладиних организација и омладинских удружења у Србији

На конкурс могу да се пријаве регистрована правна лица - организације и удружења чија делатност се заснива на очувању и развоју словачког идентитета на територији Србије.

Финансијски ће бити подржани пројекти који ће промовисати очување, развој и популаризацију словачког језика, писања и културе. Пројекат мора да буде реализован применом словачког језика и писма.

 

Уз пријаву потребно је приложити:

 

1. документацију о регистрацији правног лица - организације и удружења

2. опис досадашњих активности

 

 Пријаве се подносе најкасније до 31. марта 2019. године.

 Пријаве се подносе на пријавном формулару(www.rada.org.rs) у два примерка, на словачком језику, лично у просторијама Националног савета словачке националне мањине, или поштом на:

 

Национални савет словачке националне мањине

21000 Нови Сад,

Бул. М. Пупина,

ЗА КОНКУРС ОСУЈП

Одбор за образовање Националног савета словачке националне мањине је расписао конкурс из области образовања за 2019. годину. Право учешћа на конкурсу имају предшколске установе, основне и средње школе, које изводе наставу на словачком језику или изучавају словачки језик са елементима националне културе и Одељење словакистике Филозофског факултета у Новом Саду, као и удружења грађана, које се баве образовањем на језику словачке националне мањине. Конкурс је отворен до 31. 03. 2019. године.

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí zo dňa 03.10.2018 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2018, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

NRSNM a SKUS PIVNICA ako spoluzakladatelia festivalu si Vás dovoľujú vyzvať, aby ste sa zúčastnili na 53. medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude prebiehať od 23. do 25. novembra 2018 v Pivnici.

Strana 1 od 23
top