Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - Članci poređani po datumu: decembar 2020
četvrtak, 31 decembar 2020 00:00

Rozhodnutia v periode 12.2020

Rozhodnutia v periode 12.2020
utorak, 29 decembar 2020 11:42

Састанак око такмичења

Састанак око такмичења

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја у Београду је уз поштовањe свих епидемиолошких мера, у уторак,  22.12.2020. године одржан састанак на тему организације такмичења и бодовања за упис у средње школе у 2020/2021. школској години.

Са присутним представницима друштава и удружења као организаторима такмичења разговарали су помоћници министра просвете и стручни сарадници за основно и средње образовање.

Било је речи о Календару такмичења и другим организационим питањима.

У име НССНМје састанку присуствовала Татјана Брткова.

petak, 18 decembar 2020 14:47

Поклони за школе

Поклони за школе

Национални савет словачке националне мањине и Асоцијација словачких педагога су обезбедили поклоне за школе у виду речника и зидних слика уз финансијску подршку Канцеларије за дијаспору у Братислави. Поклоне Гимназији Михајло Пупин у Ковачици и основним школама у Пивница и Старој Пазови су уручиле Либушка Лакатош и Светлана Золњан.

Награђени најбољи рецитатори

Национални савет словачке националне мањине и Матица словачка у Србији су обезбедили поклоне, уз финансијску подршку Канцеларије за дијаспору из Братиславе, за најбоље рецитаторе, који су учествовали у on-line такмичењу на словачком језику. Награде су подељене 17.12.2020. године у Гимназији „Михајло Пупин“ у Ковачици за ученике из Баната: из основних школа у Ковачици и Падини и гимназије у Ковачици.

IMG-9af72f615e179b02b25fdf43464c2586-V

IMG-55c9290948c5534aa46b4fd75e198e27-V

 

IMG-908cc51a91c6e046130352134ae59592-V

IMG-85e1c40817e9c3433977a209c069bc85-V

IMG-61868c74f7494e09eb4a91bb19ed0168-V

IMG-a275dfe9b1c29070ce3807569cb4580d-V

На платформи Националног савета словачке националне мањине је 15. децембра 2020. године реализован квиз из историје и културе војвођанских Словака „Упознај своју прошлост". Квиз је финансијски подржала Канцеларија за дијаспору у Братислави. Од 35 пријављених, на квизу је учествовао 31 ученик оз основних школа из Ковачице, Падине, Пивница, Старе Пазове, Глоана и Бачког Петровца. Најуспешнија екипа је из Ковачице а најбоњи појединац је Миа Часарова из Пивница. Награде је обезбедио НССНМ.

15. децембра 2020. године је заседао преко ЗООМ платформе Актив директора школа са словачким наставним језиком. Поред Гимназија у Бачком Петровцу и Ковачици су на активу узеле учешће и основне школе из Старе Пазове, Арадца, Кулпина, Гложана, Бачког Петровца и Ковачице.

На седници је анализирана настава на даљину, план такмичења из словачког језика и превод уџбеника за 4. и 8. рауред основне школе и за средње школе.

Správa odbornej poroty žiackej literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo 2020

Pekné slovo dokáže krásne veci

Výbor pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum aj v tomto roku vypísali Literárnu súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Čo dokáže pekné slovo. Súbeh bol zameraný na poéziu a prózu a téma bola voľná.

Komisia pracovala v zložení Mariena Korošová, členka, Prof. Dr. Marína Speváková Šimáková, členka a Prof. Dr. Zoroslav Spevák, predseda.

V súťaži základných škôl prišlo úhrnne štrnásť prác žiakov vyšších ročníkov z dvoch prostredí. Desať poslali žiaci ZŠ Mladých pokolení z Kovačice s ich pani profesorkou Máriou Kotvášovou Jonášovou a štyri práce prišli od žiakov na ZŠ Nestora Žučného v Laliti a ich pani profesorky Anny Hrnčiarovej.

Komisia prvou cenou odmenila Miroslava Tomana z 8.1 triedy ZŠ Mladých pokolení v Kovačici za prózu Komu sa nelení, tomu sa zelení. Mirko funkčne prepojil prvky ľudovej frazeológie a vtipu, nápaditosti.

Druhé ceny získali Saňa Severínyová z 8.1 triedy ZŠ Mladých pokolení z Kovačice za prózu Sara – morská panna, v ktorej zručne skĺbila snovú a reálnu sféru, a Marína Čuvárová z 8. 2 triedy ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, za prácu Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu, ktorá okrem literárnych obsahuje aj vhodne zakomponované prvky esejistické.

Jedna tretia cena poputuje do rúk Michaely Šimekovej, piatačke na ZŠ Nestora Žučného v Laliti za prózu Janko Hraško na koncerte, druhá  Lukovi Stojkovićovi zo 6. 2 triedy na ZŠ Mladých pokolení v Kovacčici.

Komisia pochválila aj Petru Hrnčiarovú, siedmačku na ZŠ Nestora Žučného v Laliti za báseň Šťastie, Mateja Hrka zo 6. 2 triedy na ZŠ Mladých pokolení v Kovačici za prózu Zlaté nite jesene a jeho spolužiaka Milana Hrka za prácu Jeseň v mojej ulici.

V súťaži žiakov stredných škôl prišlo úhrnne jedenásť prác, sedem od študentov z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a ich pani profesorky Marty Pavčokovej a štyri práce zo Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade a ich pani profesorky Miliny Struhárikovej.

Komisia prvú cenu udelila študentke 3. a triedy na GJK v Báčskom Petrovci Irene-Miriam Nôtovej za prózu Môj život v šiestich obrazoch, podanú zaujímavou formou retrospektívneho rozprávania.

Druhú cenu získala študentka 3. b ročníka na GJK v Báčskom Petrovci Alexandra Muchová za prózu Môj život v piatich obrazoch. Ide o pútavú sebareflexívnu prózu s prvkami sentimentálnosti.

Tretia cena sa dostala do rúk trom študentkám na Zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade: Monike Valentíkovej, Alexandre Supekovej a Stanislave Pakišovej, ktoré sú spoluatorkami silne emotívnej prózy Spomienkový čas.

Komisia sa rozhodla udeliť jednu špeciálnu cenu – pochvalu študentke Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade Daniele Zátrochovej za angažovanú prózu My sme súčasťou tohto života ako vy, na bolestivú a stále aktuálnu tému šikany detí so znevýhodnením.

Všetkým odmeneným, ale aj všetkým ostatným účastníkom a ich pani profesorkám členovia komisie úprimne blahoželajú.

Prof. Dr. Zoroslav Spevák

Objavljeno uOdbor za kulturu
Správa odbornej poroty literárnej súťaže Zorničky 2020

Veľmi dobré prózy, poézia stále kuľhá

Výbor pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička aj v tomto roku vypísali lieterárnu súťaž. Práce hodnotila odborná porota v zložení Mariena Korošová, členka, Prof. Dr. Marína Speváková Šimáková, členka a Prof. Dr. Zoroslav Spevák, predseda.

Na súbehu sa v oblasti poézie zúčastnilo osem autorov s dvadsiatimi básňami. Komisia sa rozhodla udeliť iba jednu – tretiu cenu za báseň Myška (značka Zlaté pero) autorky Márie Vrškovej zo Starej Pazovy Aj tentoraz platí zistenie, ktoré opakujeme už niekoľko posledných rokov: písanie poézie pre deti, tvorenie plnohodnotných rýmov, stavba veršov, komponovanie strof a celých básní pre mnohých našich autorov zatiaľ zostáva neprekonateľnou záhadou. Ocenená báseň je dôkazom, že sa to dá, je to vcelku zručne vypracovaná básnická štruktúra, až na jej určitú rytmickú jednotvárnosť a zbytočnú extenzívnosť, až rozvláčnosť. Menej je niekedy viac. Na uverejnenie v časopise pre deti Zornička členovia komisie navrhujú aj básne Jána Valentu Abecedko (značka September) a Kotúľanka napočítanka (značka Kruh), tiež báseň Kataríny Mosnákovej Bagľašovej Papek (značka Fantázia).

Keď ide o úroveň prác, omnoho lepšia situácia bola v oblasti prózy. Na súbeh prišlo sedem prác piatich autorov a skutočne si všetky zaslúžili ocenenie. O jednej z prác však komisia zistila, že už publikovaná bola. Tak v súťaži zostalo šesť prác od štyroch autorov. V takejto situácii, členovia komisie sa, so súhlasom vypisovateľov súbehu, rozhodli prekomponovať štruktúru cien a presúnúť dve ceny zo súťaže o poéziu do súťaže o prózu. Z toho rozhodnutia vyplynulo, že ocenenie získalo až päť poviedok.

Prvú cenu za prózu dostala poviedka Forenzika (značka Jahodový lekvár) autora Jána Žolnaja z Nového Sadu, dve druhé získali práce Pomarančovou cestou (značka Perličky) Kataríny Mosnákovej Bagľašovej z Jánošíka a Domáca z dejepisu (značka Adisa) Márie Vrškovej, kým tretiu cenu si podľa mienky členov komisie zaslúžili prózy Taxi (značka Ďatelinka – 2008) od Svetluše Hlaváčovej z Báčskeho Petrovca a Kyborg (značka Robocop), autora Jána Žolnaja. Na uverejnenie v časopise Zornička komisia navrhla aj tretiu poviedku Jána Žolnaja Ľadová doba (značka Treskúca zima).

Odmenené poviedky spája na tunajšie pomery vysoká jazyková úroveň, snaha o uchopenie nových tém a literárnych postupov, hoci medzi nimi nachádzame i „konzervatívnejšie“ motívy, ale podané kultivovaným spôsobom. Komisia sa rozhodla uprednostniť tie poviedky, ktoré nesú v sebe snahu o posun k novému a inému, o kompaktnosť a hutnosť výrazu, s dôrazom na hravosť a fantazijnosť. Tu máme na zreteli predovšetkým dôvtipné a efektné literárne piruety Jána Žolnaja, tiež prózu Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, ktorá poviedku vybudovala na úsmevných detských jazykových skomoleninách. Mária Vršková svoju prácu ozvláštnila grafikami a „textom v texte“, čo je určite netradičným prvkom v našej próze pre deti, kým sa Svetluša Hlaváčova prejavila ako veľmi zručná a kultivovaná rozprávačka emotívneho, ale samozrejme už často využívaného motívu priateľstva vo vzťahu dieťa – psík.

Členovia komisie zdôrazňujú, že pracovali na zásadách dôsledného rešpektovania anonymnosti súbehu a maximálnej objektívnosti, aká je vôbec možná keď ide o oblasť literárneho umenia.

Členovia komisie blahoželajú všetkým odmeneným a všetkým účastníkom prajú úspech v ďalšej literárnej tvorbe pre deti a samozrejme ďalší posun na škále vyspelosti ich literárnych výtvorov.

Členovia komisie si nakoniec v tom najdobromyseľnejšom zmysle dovoľujú upozorniť na skutočnosť, že si spisovateľké remeslo vyžaduje sústavnú tvrdú prácu počas celého roka, určite nie iba obdobné jednorázové „vypätie tvorivých síl“.

Prof. Dr. Zoroslav Spevák

 

Prosíme všetkých autorov, aby v najkratšej dobe svoje práce v e-forme poslali na adresu svcpetrovec@gmail.com

Ďakujeme!

Objavljeno uOdbor za kulturu
Састанак представника координације националних савета са ресорном министарком

Састанак представника Координације националних савета националних мањина са новоизабраном министарком Министарства за људска и мањинска права и социјални дијалог Горданом Чомић одржан је у Палати Србија у Београду 24. новембра 2020. године.Оснивање посебног министарства за људска и мањинска права потврђује да држава националне савете доживљава озбиљније – као пепубличка тела, односно представничка тела припадника националних мањина.

Састанку је присуствовала и председница Националног савета словачке националне мањине Љибушка Лакатош, амбасадорка словачке националне заједнице, која је изразила своје утиске са овог важног скупа:

„То је био наш први састанак, који смо радо прихватили, јер смо након формирања министарства брзо позвани да разговарамо са министарком Горданом Чомић о плановима, односно како ћемо даље да радимо. Посебно треба нагласити да сви председници националних савета делују заједно, да следимо заједничке циљеве и никако не појединачно, као што то себи дозвољавају поједине мањине, упркос нашем заједничком договору и, уосталом, и координацији, као заједничком телу и представнику националних савета. Све мањине имају углавном исте проблеме. Наравно, заједно ћемо пре и сврсисходније решити неке од наших проблема а пре свега ефикасније. Иначе председник Координације националних савета, представника 23 национална савета националних мањина, је Стефан Стојков, председник Националног савета бугарске националне мањине. Да појасним, председавајући координацијом се мења сваке године, односно сваке године председава други национални савет.“

Сви национални савети нашли су се нашли у непредвиђеној ситуацији изазваној бирусом корона, када је економија највише страдала: „Сви националнисавети су у истој ситуацији, али то тренутно другачије није могуће. Дана 29. октобра обавештени смо да нам се стопирају средства из републике и наш буџет се смањује за 20 одсто. С обзиром на ситуацију, логично је да се буџет смањује, али ипак требали су да нас обавесте на време. Нашли смо се у ситуацији када многе активности које смо планирали, а посебно у овако необичној ситуацији, не могу да се спроведу. Поред тога, фокусирали смо се на образовање и информисање, што је била и препорука Министарства државне управе и локалне самоуправе, где смо донедавно припадали и Канцеларије за људска и мањинска права која више не постоји. За активности које смо реализовали било је потребно неко финансирање које нисмо ни планирали, па смо морали да се ослањамо и на остале одборе. И сусрели смо се са информацијом да нам се буџет смањује и да нећемо добити средства од републике. То је проблем свих националних савета, јер ми једноставно не знамо како да делујемо ау закону о националним саветима је прецизирано како се троше средства – 50одсто за текуће трошкове и исто толикоза редовне активности.“

Какав је став Координације националних савета националних мањина и министaрке у вези са смањењем средстава? „На састанку је председавајући Координације НСНМ Стојков обавестио новu министaрку о поменутом проблему. Иначе министарка нас је пријатно изненадила што нас је позвала у посету – релативнобрзо од њеног именовања. Уверила нас је да се буџет неће смањивати. Верујемо да ћетако и да буде и да ће се обезбедити средства за активности националних савета. Поштоћеследеће године бити попис становништва, где је неопходно да национални савети буду активно укључени, посебно у оним општинама у којима живе припадници националних мањина и да уђу у комисије. А године2022. имаћемо изборе за националне савете, тако да у наредној години могу да се дају одређени предлози да ли је изборни закон добар или су потребне неке променеодносно додаци.“

IMG-494afd71af3da2eb5dd566dbf85520f5-V

према Ани Хорватовој, недељникХлас људу

Objavljeno uNSSNM
Онлајн конференције Координације националних савета

Крајем октобра 2020. године Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије обавестила је све националне савете да је дошло до преусмеравања средстава за контролу и спречавање ширења болести проузроковане пандемијомCOVID-19,те се национални савети као буџетски корисници Републике Србије обавештавају да је канцеларија извршила пропорционалну корекцију, односно смањење обезбеђених средстава за финансирање рада националних савета за 20% од годишњег буџета.

У вези са горе поменутим 30. октобра а затим и 15. новембра 2020. године одржане су онлајн конференције Координације националних савета, на којима се расправљало о смањењу буџета и насталим проблемима, што доводи до угрожавањаегзистенције националних савета.

Након одржавања ових конференција председница НССНМ Љибушка Лакатош је рекла следеће: „На овим онлајн конференцијама смоједни другима каоруководеће личности националних саветапотврдили да сви заједно делимо исто мишљење.Тражићемо да нам се врате средства као и да нам се надокнаде сва средства која нам припадају до краја године за спровођење планираних активности као и активности проузрокованих новонасталом ситуацијом.И да средства можемо да реализујемо поштујући закон и придржавајући се предвиђених планираних трошкова – заредовну и програмску делатност.Договорили смо се да делујемо заједно а не појединачно и свако за себе.Координација дакле делује јединствено и ниједан национални савет не делује самостално.Водимо се тиме да смо заједно јачи и да заједно више тога можемо да учинимо.“

Objavljeno uNSSNM
Strana 1 od 2
top