Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - Članci poređani po datumu: april 2018
Predstavnici pokrajinskog ombudsmana su posetili NSSNM

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine su posetili Janoš Oros, zamenik pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina i Snežana Knežević, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova.

Objavljeno uNSSNM
subota, 21 april 2018 00:00

62. Književno savetovanje

62. Književno savetovanje

U Matici slovačkoj u Bačkom Petrovcu u organizaciji Slovačkog izdavačkog centra, Odbora za kulturu NSSNM i redakcije lista za književnost i kulturu „Novi život“ dana 21. aprila 2018. godine je održano 62. Književno savetovanje.

Objavljeno uOdbor za kulturu
Sastanak Komisije za obrazovanje Nacionalnih saveta nacionalih manjina

U palati Srbija, u Beogradu, je održan 19. aprila 2018. godine sastanak Komisije za obrazovanje NSNM uz prisustvo predstavnika mađarske, slovačke, rusinske, hrvatske i romske nacionalne manjine. Komisija za obrazovanje je razmatrala brojene probleme u obrazovanju i analizirala tok reforme u obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina i donela sledeće prepokuke Koordinaciji NSNM:

Sa sednica komisija za vrednovanje projekata APV

U Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine dana 10. aprila 2018. godine je zasedala komisija NSSNM za vrednovanje projekata pristiglih na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice – nacionalne manjine za sufinansiranje projekata slovačke nacionalne zajednice u 2018. godini.

Objavljeno uOdbor za kulturu
2. sednica Nacionalnog prosvetnog saveta

Nacionalni saveti nacionalnih manjina, nakon uvida u materijal, koji je na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, 17. aprila 2018. godine, analiziran pod tačkom 2. Plan i program nastave i učenja za 1. razred gimnazija, konstatovao sledeće:

četvrtak, 12 april 2018 00:00

25 godina rada Metodičkog centra

25 godina rada Metodičkog centra

12. aprila je Metodički centar za Slovake u dijaspori Univerziteta Mateja Bela u Banskoj Bistrici, u Slovačkoj republici, obeležio 25 godina rad.

sreda, 11 april 2018 00:00

Mreža srednjih škola

Mreža srednjih škola

Predstavnici slovačke, mađarske, rusinske i hrvatske nacionalne manjine su u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne mnajine 11. aprila govorili sa Biljanom Kašerić, zamenicom pokrajinskog sekretara za obrazovanje, Sanjom Ćato i Danicom Lučić na temu očuvanja aktuelne mreže srenjih škola za pripadnike nacionalnih manjina.

ponedeljak, 02 april 2018 00:00

1. sednica Nacionalnog prosvetnog saveta

1. sednica Nacionalnog prosvetnog saveta

Prva sednica Nacionalnog prosvetnog saveta je održana u Beogradu, 02.04. 2018. godine. Na dnevnom redu su bola pitanja, koja se tiču obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina.

top