Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

Održana je 2. sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma održan je 23. marta 2015. godine u Novom Sadu. Sastanku su prisustvovali svi članovi odbora kao i član Izvršnog odbora NSSNM Jan Paul. Sastanak je vodio predsednik odbora Branislav Kulik.

Konstitutivna sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM

U prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu dana 29. januara 2015. god.  održana je konstitutivna sednica novog sastava Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM.

Osmi sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma

Osmi sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine se održao u utorak 10. decembra u maloj sali zgrade Opštine Bački Petrovac. Centralna tačka na dnevnom redu je bila ukidanje sudske jedinice u Bačkom Petrovcu Osnovnog suda u Novom Sadu.

Dňa 21. januára 2013 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila 7. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Na zasadnutí boli prítomní predseda a podpredseda výboru Pavel Marčok a Juraj Červenák a členovia Jaroslav Javorník, Erka Viljačiková, Vladislav Ivičiak, Anna Marićová, Vladislav Tárnoci a Žeľko Čapeľa. Po schválení zápisnice z minulej schôdze sa členovia VPUPJP zamerali na plány a programy výboru zrealizované v období január - december 2012, resp. na analýzu výročných správ každej komisie pôsobiacej v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Ďalším bodom rokovania boli plán a program činnosti a finančný plán na rok 2013. 
utorak, 18 decembar 2012 23:19

V Srbsku žije 52 750 Slovákov

V Srbsku žije 52 750 Slovákov

Republikový štatistický úrad Srbska zverejnil niektoré výsledky sčítania obyvateľstva, domácnosti a bytov, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2011. Podľa najnovšieho sčítania v Srbsku dnes žije 52.750 Slovákov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi (v roku 2002 Slovákov bolo 59.021) sa počet Slovákov v Srbsku zmenšil o 6.271, teda o niečo viac ako 10%. Vzhľadom na skutočnosť, že v období rokov 1991 – 2002 tento počet klesol o 11,78%, možno konštatovať, že dynamika poklesu počtu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny zostala na rovnakej úrovni. Po príslušníkoch srbského národa, ktorých je necelých šesť miliónov (5.988.150), najpočetnejší sú príslušníci maďarského (253.899), rómskeho (147.604), bosniackeho (145.278) a chorvátskeho (57.900) národnostného spoločenstva. Kompletné výsledky sčítania obyvateľstva by mali byť zverejnené do konca roka 2013.

Okrúhly stôl pre mládežnícke organizácie pôsobiace v slovenských prostrediach
Dňa 12. decembra 2012 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec sa v organizácii Komisie pre spoluprácu s mládežou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnil okrúhly stôl venovaný problematike Zlepšovanie podmienok pre prácu mládežníckych organizácií pôsobiacich v slovenských prostrediach a možnosti ich spolupráce s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. 
top