Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za obrazovanje

Уџбеници за ђаке средње медицинске школе

Национални савет словачке националне мањине је за ученике Средње медицинске школе “7. април” у Новом Саду обезбедио уџбенике за стручне предмете из матичне земље.

10. седница Националног просветног савета

30. окторбра 2018. године је одржана у Београду 10. седница Националног просветног савета, на којој је Светлана Золњан, у име Координације националних савета националних мањина, говорила о потребама измене дела Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о основној школи, који се односе на оцењивање изборног програма матерњег језика са елементима националне кулртуре.

 

Дечји фастивал народних песама

28. 10. 2018. године је у Ковачици одржан дечји фестивал у интерпретацији словачких народних пасама уз учешће 24 ученика основних школа из целе Војводине.

Ликовна колонија “Makovička”

27. октобра 2018. године је у ОШ “Јан Чајак” у Бачком Петровцу реализована је 19. ликовна колонија за ученике основних школа, који прате наставу на словачком језику.

Конференција за Словеке у дијаспори

Од 25. - 27. 10. 2018. године је у Братислави одржана Конференција “Словачка Република и Словаци у дијаспори” на којој су НССНМ представљале Ана Томанова Маканова, председница, и Светлана Золњан, координатор за образовање, која је прочитала реферат на тему “Улога школе у јачању словачке националне свести”.

Наставна средства и за ученике у Арадцу

Поводом отварања Словачког дома у Арадцу је координатрока за образовање, Светлана Золњан, 20. октобра 2018. године преала директорки ОШ “Братство” у Арадцу наставна средстава а професорки словачког језика, Адели Обшуст, која изводи наставу словачког језика у ОШ “Братство једнинство” у Белом Блату, уговор за реализацију часова словачког језика за децу предшколског узраста в Белом Блату.

top