Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - Članci poređani po datumu: petak, 08 mart 2019
Одржана трећа седница НССНМ

Дана 27. фебруара 2019. године у 18.00 часова, у просторијама Скупштине АП Војводине у Новом Саду, одржана је трећа радна седница Националног савета словачке националне мањине у Србији.

Након усвајања дневног реда и записника са друге седницеНССНМ, изгласани су следећи документи у присуству 26 чланова националног савета: нови Пословник о раду НССНМ, годишњи извештаји одбора НССНМ за 2018. годину, планови рада и радни програми одбора НССНМ за 2019. годину, годишњи извештај о раду НССНМ за 2018. годину, финансијски извештај НССНМ за 2018. годину, Одлука о одобравању извештаја о материјалном и финансијском управљању у 2018. години, план и програм рада НССНМ за 2019. годину и финансијски план НССНМ за 2019. годину.

Такође, Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици, Извештај о извршеној ревизији прихода и расхода финансираних из републичког буџета за 2018. годину, Правилник о раду запослених у НССНМ, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацијирадних места запослених у НССНМ, Одлука о надокнадама за рад и дневницама, Одлука о успостављању радног односа, и Услови за добијање стипендије за академску годину 2019/2020.

У наставку састанка, Национални савет је изгласаонегативно мишљење у случају усвајања Извештаја о радуЗавода за културу војвођанских Словака за 2018. годину и Финансијског извештаја Завода за културу војвођанских Словака за 2018. годину, док је за Извештај о раду за 2018. годину, финансијски извештај за 2018. годину, финансијски план и програм рада и СтратегијуМузеја војвођанских Словаказа 2019. године, Национални савет словачке националне мањине изгласао давање позитивног мишљења.

У оквиру 26. тачкедневног реда позитивно су оцењени сви предлози аката.

Objavljeno uNSSNM

Одбор за образовање Националног савета словачке националне мањине је расписао конкурс из области образовања за 2019. годину. Право учешћа на конкурсу имају предшколске установе, основне и средње школе, које изводе наставу на словачком језику или изучавају словачки језик са елементима националне културе и Одељење словакистике Филозофског факултета у Новом Саду, као и удружења грађана, које се баве образовањем на језику словачке националне мањине. Конкурс је отворен до 31. 03. 2019. године.

Objavljeno uVýzvy
Конститутивна седница Одбора за службену употребу језика и писма

            Дана 29. јануара, 2019 у 14,00 часова у просторијама Националног савета словачке националне мањине у Новом Саду одржана јеконститутивна седница Одбора за службену употребу језика и писма.

            Седницом је председавао новоизабрани председник Владимир Францисти а састанку је присуствовала и председницаНССНМЉибушка Лакатошова и члан Извршног одбора овлашћен за службену употребу језика и писма НССНМ Јанко Хавран. Од новоизабраних чланова Одбора присуствовали су: потпредседник Јан Палик и други чланови Игор Фелди, Јан Шулан, Слађан Срдић, Бранислав Сливка, Данијела Лазорова, Мирослав Оравец и Даниела Халупкова.

            Након усвајања дневног реда, прочитана су имена новоизабраних чланова одбора и на тај начин је конституисанОдбор за службену употребу језика и писма НССНМ. Извештај о активностима из прошле годинеобразложио је бивши председник ОСУЈП Бранислав Кулик, заменик председника Извршног одбора НССНМ.

            На првом састанку Одбора за службену употребу језика и писма сачињен је нацрт плана и програмаОСУЈП 2019, који ће бити послат на усвајањеНССНМ.

            Чланови Одбора су се сложили да ће наставити са позитивном праксом из претходног периода, и да ће одбор наставити да обавља свакодневне активности.

            ОСУЈП ће и даље да пружа финансијску подршку за обнову и рехабилитацију словачких друштава и  културних институција како би се створили оптимални услови за њихову активност и активност словачких удружења.. Њен план је да обезбеди добре услове за рад аматера у свим нашим срединама и стога приоритет Одобра за службену употребу језика и писма Националног савета словачке националне мањине у 2019. ће бити да финансијски подржати реконструкцију и рехабилитацију словачкихдруштавапутем јавног позива.

top