Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za obrazovanje

Стипендије за средњошколце

Одлуком Комисије за стипендије на електронском састанку 14. септембра утврђена је сагласност за финансијску подршку средњошколцима. На редовном састанку одржаном у просторијама НРСНМ 24. септембра, комисија је одлучила да додели стипендију од укупно 55 кандидата за 27 ученика  у износу од 7.000,00 РСД у првом полугодишту и 8.000,00 РСД  у другом полугодишту. Стипендију ће добити 16 ученика Гимназије Јан Коллар у Бачком Петровцу, 10 ученика Гимназије Михајло Пупин у Ковачици и 1 ученик Средње медицинске школе у ​​Новом Саду.

 

Списак стипендиста:

 

Meno a priezvisko

škola

ročník

1

Katarina Ďurčianski

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

2

Valentina Hudec

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

3

Emilia Ganjiova

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

4

Martin Jan Javornik

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

5

Tijana Adamek

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

6

Ema Pudelka

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

2

7

Jana Opavskа

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

2

8

Martin Pekar

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

9

Teodora Šimonji

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

10

Daniel Miháľ

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

11

Nina Medovarski

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

12

Ema Turanova

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

13

Ana Hrubik

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

2

14

Ela Faraga

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

2

15

Sara Obuh

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

16

Jana Švec

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

17

Jarmilka Hrješiková

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

4

18

Una Brtkova

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

19

Marek Karkuš

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

4

20

Ivan Petrovič

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

21

Samuel Barca

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

22

Miroslav Dišpiter

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

23

Cicka Pavel Patrik

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

24

Svetlana Sladeček

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

25

Zuzana Hlavča

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

26

Marek Hrješik

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

27

Daniela Zatroch

SZŠ 7. apríla, Nový Sad

3

У наставку састанка, Комисија је предложила да додели једнократну финансијску подршку у износу од 7.000,00 ученицима уписаним у 1. годину средњих школа са словачким језиком наставе.

Конкурс за стипендирање словачких студената који студирају на факултетима у Србији биће отворен од 12. до 31. октобра 2020.

Из средстава које је обезбедила Канцеларија за Дијаспору, финансираће се подршка у укупном износу од 800 евра студентима словачких студија у Новом Саду.

.

Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2020, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisuje súbeh na udelenie stredoškolských štipendií/finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.

 

Podmienky na udelenie finančnej podpory:

1. musí byť žiakom II., III., alebo IV. ročníka,

2. musí byť príslušníkom slovenskej národnosti (vyjadruje saprihláške),

3. musí navštevovať trieduvyučovacím jazykom slovenským,

4. musí mať priemerný prospech najmenej 4,50,

5. štipendium získavajú žiaci podľa prospechu a aktivitymene školy, ktorými sa zveľaďuje a zachováva slovenská národnostná identita v organizácii alebo za podpory NRSNM,

6. ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú vyššie ročníky.

 

Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou zverejnenou na webovej stránke NRSNM a skenované vysvedčenia z minulých ročníkov zo strednej školy a diplomy z posledných 2 školských rokov, ktoré skenované odošlú na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor. Štipendium rozdelí Komisia na všetky školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Rozhodnutia o udelení štipendií donáša Komisia. Rozhodnutia Komisie sú konečné.

Súbeh je otvorený od 14. 09. – 23. 09. 2020

Prihlášky je potrebné odoslať elektronicky najneskôr do 23. septembra 2020.

 

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989.

 

Од 28. 08.2020. године је постављен нови сајт Националног савета словачке националне мањине vzdelavanie.nrsnm.com намењен настави на даљину. На сајту су објављени сви часови емитовани у прошлој школској години, 93 нова снимљена часа за потребе наставе на словачком језику у основној и средњој школи, дидактички материјали, оперативни планови и званични дописи министарства везани за наставу на даљину.

četvrtak, 20 avgust 2020 14:14

Dôležité informácie pre študentov v SR

Dôležité informácie pre študentov v SR

Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny sa obrátili rodičia, ktorých deti študujú v Slovenskej republike a majú srbské štátne občianstvo a od ktorých sa vyžaduje test PCR, ktorý sa musí urobiť na území Slovenskej republiky, čomu musí predchádzať 5-dňová karanténa. V prípade, že je ich test negatívny, môžu sa vrátiť 1. septembra do internátov.

 

Problém pre rodičov a študentov nastáva už v procedúre PCR testovania a 5-karantény na Slovensku, keďže takmer nie je možné nájsť ubytovanie - ani hotelové, ani súkromné, keďže krajina Srbsko je na zozname rizikových krajín, a v prípade, že by súkromné osoby aj poskytli "karanténne" ubytovanie pre študentov, musia podstúpiť karanténu /ak sa nemýlim 14-dňovú, keďže budú v kontakte s osobou, ktorá prichádza zo Srbska. V takom prípade takmer neexistuje možnosť, že niekto prijme občanov Srbska na tento "testový" pobyt.

 

Ohľadom tejto veci NRSNM písala na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na náš list reagoval riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí pri MŠVVaŠ SR nasledovne:

 

MŠVVaŠ SR zverejnilo manuál pre vysoké školy a školské domovy (https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy/), ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

 V prípade zahraničných študentov sa vysokej škole a internátu odporúča, aby študentov aktívne upozornili, a to v dostatočnom predstihu pred začiatkom vzdelávania či termínom určenom na ubytovanie, na podmienky vstupu na územie SR, prípadnú povinnosť domácej izolácie na území SR, absolvovania PCR testu, či potrebu preukázania sa negatívnym výsledkom PCR testu pri vstupe na územie SR podľa opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR. Rovnako ich má informovať o prípadných osobitných podmienkach, ktoré vyžaduje vysoká škola s cieľom zabezpečenia bezpečného akademického prostredia.

Pre zahraničných študentov, ktorí sa po vstupe na územie SR majú zdržiavať v domácej izolácii alebo preventívne majú záujem využiť takúto možnosť, sa má vyčleniť pred štandardným ubytovaním s inými študentmi kapacita, v ktorej môžu realizovať domácu izoláciu, prípadne počkať na výsledok  PCR testu vyžadovanom po vstupne na územie SR. Ak vysoká škola nevie poskytnúť možnosť izolácie v študentskom domove po príchode na územie SR, mala by byť študentovi nápomocná pri nájdení takejto možnosti a informovať ho o potrebnom postupe.

Študent prichádzajúci zo zahraničia postupuje po vstupe na územie SR podľa aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR - domáca izolácia, preukázanie sa negatívnym testom po vstupe na územie SR, či otestovanie na území SR v určenom termíne.

Je preto vhodné, aby teda študenti boli v kontakte s vysokou školou.

 

ponedeljak, 10 avgust 2020 12:13

Припрема он лине наставе

Припрема он лине наставе

У складу са епидемиолошком ситуацијом, 17.07.2020. године Одсек за људска и мањинска права у образовању је одржао он лине радни састанак са представницима националних савета чије мањине остварују целокупну наставу на свом матерњем језику. У раду су учествовали:     Родика Алмажан (Национални савет румунске националне мањине), Маргарета Уршал (Национални савет хрватске националне мањине), Анико Јерас (Национални савет мађарске националне мањине), Тања Арва–Планчак (Национални савет русинске националне мањине), Есма Брунчевић (Национални савет бошњачке национале мањине), Татиана Нађ (Национални савет словачке националне мањине), представнице Одсека за људска и мањинска права у образовању. Представници бугарске и албанске националне мањине нису пријавили свог представника за састанак. Састанак је водила државна секретарка задужена за питања мањина у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Анамарија Вичек. Тема радног састанка била је организација наставе на даљину на језицима националних мањина у школ. 2020/21. години.

Отварајући радни састанак, председавајућа је захвалила за подршку коју су током ванредног стања Министарству пружали национални савети националних мањина и дала кратку ретоспективу резултата постигнутих током наставе на даљину од марта до краја маја 2020. године. Представнции националних савета који су учествовали у раду он лине састанка истакли су своју посвећеност унапређивању доступности и квалитета образовања на матерњем језику, потврђујући изазове са којима смо се сусрели током наставе на даљину:

- недовољана мотивисаност наставника да учествују у снимању часова на даљину;

- недовољне дигиталне компетенције наставника;

- недовољно електронских уџбеника на језицима националних мањина;

- неки ученици немају потребну ИТ технологију, а неки ни ТВ, за праћење наставе на даљину.

Неки од предлога националних савета за побољшање организације будуће наставе на дањину су:

- МПНТР треба да пошаље допис директорима школа о потреби учешћа наставника у припреми наставе на даљину;

- радити на унапређивању дигиталних компетенција наставника;

- мотивисати наставнике да се што више укључе у припрему наставе на даљину;

- у припрему оперативних планова за наставу на даљину укључити директоре школа у којима се настава остварује на језицима националних мањина.

Државна секретарка се сложила са предлозима националних савета и додала да ЗУОВ планира низ акредитованих обука за јачање дигиталних компетенција наставника, као и да ће већ током августа започети припреме за школску 2020/21. годину и снимање часова на дањину за септембар, а потом и за остатак наставне године. Нагласила је да постоји неколико сценирија за наставу у школској 2020/21. години и да настава на даљину није није једини модел који се планира. ЗУОВ тренутно прегледа снимљене часове које ће поставити на дигиталну платформу за потребе краће или дуже наставе на даљину. Идеја је да се настава прилагоди појединачним ситуацијама, па тако школа може сама одлучити о моделу наставе. Наставни часови за ниже разреде биће снимани у студију, док ће се за више разреде ОШ часови снимати уз помоћ лиценце, од куће. Учесници радног састанка нагласили су да је потребно више лиценци, као и стручна подршка наставницима у овом раду. ЗУОВ припрема план за сваки наставни предмет, укључујући и Српски као нематерњи језик, а ови планови ће бити преведени на 8 језика националних мањина. За праћење квалитета наставе на даљину на језицима националних мањина биће укључени саветници, спољни сарадници који познају језик националне мањине на коме се остварује целокупна настава. С обзиром да ће ЗУОВ урадити планове за све предмете од првог до осмог разреда основне школе, наш приоритет је да се ураде планови за Матерњи језик, а ако национални савеет има капацитет, могу се уратити и други предмети. Што се тиче мотивације наставнка, АМ. Вичек је известила учеснике састанка да ће наставници који буду учествовали у снимању часова добити одређену надокнаду у односу на број снимљених часова.

Договорено је следеће:

- да национални савети доставе имена координатора наставе на даљину у шк.2020/21.год;

- кад ЗУОВ уради план наставних јединица за све предмете доставити их националним саветима на превод;

- проверити да ли национални савети раде план за Матерњи језик сами или раде заједно са ЗУОВ;

- снимаће се само обраде наставних јединица.

Након овог састанка су представници тима за наставу на даљину Националног савета словачке националне мањине одражи неколико састанака, на којима су заједно са школама направили план комплатне наставе на даљину за основне и средње школе са словачким наставним језиком.

Одлучено је да се изради нови сајт, на којем ће бити по резредима и предметима направљен пакет дидактичког материјала и снимљених часова, који ће се припремати месец дана унапред. Израђени су заједнички оперативни планови за матерњи језик и прослеђени свим школама. До 24. у месецу се прикупља материјал, који ће се додавати на новоформирании сајт Националног савета.

Strana 1 od 126
top