Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za informisanje

V piatok 21. októbra 2011 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehal prvý okrúhly stôl o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016. O návrhu strategického dokumentu hovorila predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Milina Florianová, predsedníčka Komisie pre lokálne médiá VPI NRSNM Katarína Melegová-Melichová a koordinátorka VPI Vladimíra Dorčová-Valtnerová.

Nielen predstaviteľov Výboru pre informovanie NRSNM, ale aj predstaviteľov médií – Rádia Petrovec, TV Petrovec, Novosadskej TV, Hlasu ľudu a Info kanálu obce Báčsky Petrovec – prekvapil malý, alebo takmer žiadny záujem o túto tému, keďže z predstaviteľov lokálnych samospráv a kultúrnych inštitúcií takmer nik nebol prítomný.

Okrúhle stoly o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016 sa uskutočnia na regionálnej úrovni – v Báčskom Petrovci, Kovačici a Starej Pazove:
Báčsky Petrovec - 21.10.2011 o 11,00 h. v malej sieni Obce Báčsky Petrovec,
Kovačica – 26.10.2011 o 13,00 h. v zasadačke Obce Kovačica,
Stará Pazova – 3.11.2011 o 11,00 h. v zasadačke Obce Stará Pazova.

V nedeľu 2. októbra 2011 v Selenči udelením certifikátov za úspešné absolovanie kurzu sa oficiálne skončilo jubilejné 10. kolo Žur-školy, edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií.
Certifikáty udelil predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, ktorý sa poďakoval 16-tim frekventantom a prednášateľom, že si voľné víkendové dni rezerovali na zdokonaľovanie sa, ale aj zoznamovanie s novými kamarátmi a s novým prostredím.


Okrem prednášky prof. PhDr. Andreja Tušera o štylistickej výstavbe cestopisnej reportáže, tvorivého písania cestopisnej reportáže, ktorú mal na starosti PhDr. Martin Kasarda, cestopisnej reportáži ako žánri v slovenskej vojvodinskej žurnalistike, o ktorej hovoril redaktor Hlasu ľudu Oto Filip a novinárskych skúsenostiach autora TV vysielania Petkazanje Bora Otića, aj v tomto kole novinárskeho školenia sa veľký dôraz dal na praktickú časť.

V piatok 30. septembra 2011 v Selenči sa oficiálne začal 10. edukačný kurz pre novinárov slovenských médií Žur-škola, ktorú organizuje Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií Výboru pre informovanie NRSNM.

Prítomných privítal predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a predsedníčka KPZPŠOM Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorí vyjadrili potešenie z prítomnosti mladých ľudí a zároveň vyzdvihli význam takého druhu novinárskeho školenia. Témou jubilejného kola kurzu je Štylistická výstavba cestopisnej reportáže,  a s ňou sa okrem zo 20 frekventantov, v prvý deň kurzu popasoval aj prof. PhDr. Andrej Tušer, univerzitný pedagóg a novinár z Bratislavy. V sobotu a v nedeľu sa im venujú PhDr. Martin Kasarda, Oto Filip a Bora Otić.

Vo štvrtok 29. septembra 2011 v Selenči v rámci 10. Žur-školy – edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií sa uskutočnila novinárska porada s členmi redakcie týždenníka Hlas ľudu.

Hlavnými besedníkmi boli eminentní vysokoškolskí učitelia z Paneurópskej vysokej školy z Bratislavy prof. PhDr. Andrej Tušer a PhDr. Martin Kasarda. Cieľom tohto stretnutia bolo poukázať na možné smery a spôsoby vo vylepšovaní existujúceho obsahu a formy nášho jediného slovenského týždenníka, aby sa tak Hlas ľudu stal súčasťou súčasných svetových mediálnych trendov. Toto stretnutie bolo vstupnou akciou novinárskeho školenia mladých kádrov – 10. Žur-školy, ktorú od roku 2004 organizuje Výbor pre informovanie NRSNM.

V utorok 27. septembra 2011 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa na štvrtom pracovnom zasadnutí stretli predstavitelia tímu na vypracovanie  stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku.

Obsahovou náplňou stretnutia bolo doplnenie a analýza Návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016, ktoré podľa oblastí rozpracovali Milina Florianová, Katarína Melegová-Melichová, Anna Gašparovská, Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Ján Čeman, Oto Filip a Stevan Lenhart. Členovia tímu sa uzhodli na tom, že determinantou číslo jeden je zachovanie získanej úrovne menšinových, teda aj mediálnych práv, čo sa odzrkadlí aj v samotnom strategickom návrhu Výboru pre informovanie.

top