Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za informisanje

utorak, 30 oktobar 2012 22:18

O projektima i finansijskom poslovanju

10. sednica Odbora za informisanje je bila u četvrtak 25. oktobra u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Diskutovalo se o realizovanim i planiranim projektima. Koordinator Odbora Vladimir Lenhart je saopštio finansijski izveštaj o uspešno realizovanom projektu Međuredakcijska saradnja – razmena radijskih i televizijskih priloga, u kojem su učestvovalo 7 radijskih i 3 televizijske stanice. Odbor će do kraja godine sprovesti i sledeće projekte: Digitalizacija arhiva lokalnih radijskih stanica i Digitalizacija starih brojeva časopisa „Zornjička".

Predsednica Odbora Milina Florjanova je predstavila operativni plan novog projekta za narednu godinu. Radi se o ideji formiranja Pres centra tokom Slovačkih narodnih svečanosti 2013 koji bi privukao veći broj naših, kao i medija i novinara drugih narodnosti.

nedelja, 05 avgust 2012 23:00

Udelená Cena Anny Nemogovej Kolárovej

 Na Stretnutí slovenských novinárov v rámci SNS 2012 v nedeľu 05. augusta v reštaurácií Aróma bola vyhlásená výťazka súbehu o Cenu Anny Nemogovej Kolárovej, ktorá tohto roku bola prvýkrát udelená novinárovi za príspevok o slovenskej národnostnej menšine zverejnený v hociktorom jazyku okrem v slovenskom. Získala ju Mandica Kneževićová z novosadského rozhlasu za príspevok Violine majstora Njemčeka. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová víťazke udelila plaketu a cenu vo víške 250 eur. Laureátka vyhlásila, že jej je „táto cena najobľúbenejšou pretože je to spomienka na našu tvorkyňu a kolegyňu, ktorá nás bohužiaľ, predčasne opustila. Anna Nemogova Kolárova si uvedomila všetky výzvy tvorby v prostredí akým je Vojvodina a som rada, že nie je zabudnutá“.

Deviata schôdza Výboru pre informovanie sa uskutočnila 12. júna Na rokovacom programe bolo až desať bodov, a po schválení zápisnice rokovalo sa o predbežnom návrhu Zákona o elektronických médiách, ktorý na adresu Národnostnej rady zaslala Dubravka Valićová-Nedeljkovićova, členka pracovného telesa, ktorý redefinoval a doplnil Zákon o rádiodifúzií z roku 2002. Členovia Výboru sa zhodli, že sa o tomto Zákone bude ešte rokovať, keďže nebolo dostatočne času detailne si ho prečítať. Ďalším bodom rokovania bola Cena Anny Nemogovej-Kolárovej, ktorej súbeh bol zakončný 31. mája.

Narodnostna rada

Predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová podpísala v piatok 23. marca v priestoroch Národnostnej rady v Novom Sade zmluvy s riaditeľmi rozhlasových a televíznych redakcií, ktoré vysielajú po slovensky o spolupráci medzi lokálnymi elektronickými médiami a RTV Vojvodiny. Podpora slovenských lokálnych médií sa realizuje v rámci projektu Výboru pre informovanie NRSNM, ktorý štartoval v decembri 2011 a bude pokračovať a apríli 2012. Na základe tohto projektu slovenské redakcie lokálnych televízií a rozhlasov navzájom vymieňali príspevky a zároveň ich zasielali aj slovenským redakciám RTV Vojvodiny (rádiu a televízií). Týmto spôsobom, na príklad, poslucháči Rádia Šíd majú príležitosť priamo počuť, čo sa deje aj v Aradáči, ale aj poslucháči verejného pokrajinského servisu môžu počúvať aktuálne správy z lokálnych prostredí.

četvrtak, 02 februar 2012 08:56

Pokračovanie Kurzu jazykovej kultúry

V Novom Sade, v priestoroch Hlasu ľudu 01. februára prebiehalo 14. kolo Kurzu jazykovej kultúry, ktorý organizuje Výbor pre informovanie Národnostnej rady. Kurz je určený pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, ale aj pre všetkých záujemcov, keďže je otvoreného typu. Ako aj dosiaľ, kurz viedol PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Asi 20 účastníkov sa dozvedelo o diferenčných jazykových prostriedkoch v spisovnej slovenčine vo Vojvodine a na Slovensku, o cudzích slovách a o frazeologizmoch.

V súlade s plánom a programom Výboru pre informovanie Národnostnej rady, Kurz jazykovej kultúry bude bežná činnosť Výboru aj v tomto roku a bude usporiadaný raz za mesiac.

V pondelok 30. januára zasadal Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskíj národnostnej menšiny v zložení: Milina Florianová (predsedníčka), Katarína Melegová-Melichová, Anna Jašková, Samuel Žiak, Oto Filip, Anička Chalupová a Vladimír Lenhart (koordinátor). Na zasadnutí bola prítomná aj Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM. Ôsma schôdza Výboru, druhá v tomto roku, ubehla v znamení návrhov plánov a programov na rok 2012. Urobená je rekapitulácia činnosti Výboru v minulom roku v podobe výročnej správy (ako aj všetkých komisií, ktore pôsobia v rámci VPI), ktorá bola jednohlasne schválená. Bola schválena aj zápisnica z minulej schodze, ktora sa vo forme pracovnej a neformalnej debaty uskutočnila 16. januára 2012. Na rokovacom programe boli aj návrhy predsedov komisií a ostatných členov Výboru na rok 2012.

top