Tel/Fax
+381 21 422 989
utorak, 24 april 2018 00:00

Predstavnici pokrajinskog ombudsmana su posetili NSSNM

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Predstavnici pokrajinskog ombudsmana su posetili NSSNM

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine su posetili Janoš Oros, zamenik pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina i Snežana Knežević, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova.

Predsednica Ana Tomanova Makanova je informisala goste o dosadašnjem radu NSSNM i trenutnoj situaciji u Savetu, iznela je primedbe na pripremane izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina a govorila je i o pitanju upisa  pripadnika slovačke nacionalne manjine u posebni birački spisak i o nadolazećim izborima u nacionalne savete.

Snežana Knežević je konstatovala da u oblasti rodne ravnopravnosti NSSNM spada među one nacionalne savete koji u potpunosti poštuju sve zakonske standarde u ovoj oblasti i da je u okviru svoje organizacione strukture formirao poseban organ zadužen za pitanja ženskih prava.

Radnom sastanku su prisustvovali i Svetlana Zolnjan, koordinator Odbora za obrazovanje, Svetluška Hlavač, koordinator Odbora za kulturu, Jarmila Takač, koordinator Odbora za informisanje, Marija Poptešin, koordinator Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma i Ladislav Čanji, sekretar NSSNM.

 

Pročitano 389 puta
top