Tel/Fax
+381 21 422 989
petak, 13 novembar 2015 00:00

UGROŽAVANjE OSNOVNIH LjUDSKIH, MANjINSKIH I IZBORNIH PRAVA SLOVAKA U SRBIJI

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Reakcija na događaje koji su se desili dana 10. novembra 2015. u Kovačici

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine (NSSNM) je sa velikom zabrinutošću primio informacije o nedemokratskim i nezakonitim radnjama koje podsećaju na fašizam, kojima je u poslednje vreme izloženo više pripadnika slovačke nacionalne manjine - članovi NSSNM. U nameri da stekne politički uticaj i zauzme demokratski izabran Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine Pavel Surovi, član NSSNM i predsednik političke stranke Slovaci napred (Slováci vpred), prešao je Rubikon i posegao za metodama vršenja pritiska, ucenjivanjem, pretnjama i obećanjima, koje ne pripadaju civilizovanom i demokratskom društvu. Više članova NSSNM je u utorak 10. novembra 2015. pozvano od strane aktuelnog predsednika opštine Kovačica Jana Husarika (kandidat Srpske napredne stranke) na razgovore. Međutim, te razgovore su vodila dvojica funkcionera Srpske napredne stranke B. Malović i D. Jovanović bez prisustva predsednika opštine. Na razgovorima je bio prisutan i član NSSNM i predsednik političke stranke Slovaci napred, gospodin Pavel Surovi, koji ništa nije govorio. Poziv na razgovor su odbila dva člana NSSNM – iz Kovačice i Kisača.

B. Malović i D. Jovanović su u toku razgovora pokazali da raspolažu svim informacijama o članovima NSSNM i o članovima njihove najbliže porodice i ucenama, pritiscima, pretnjama i obećanjima su sugerisali članovima NSSNM da potpišu unapred pripremljena dokumenta koja im je predao Pavel Surovi. Jednim dokumentom se obezbeđuje nova većina u NSSNM, koja je potrebna za smenu aktuelne predsednice, a drugi dokument je bila kandidatura gospodina Surovog za predsednika NSSNM. Na ovaj način je Pavel Surovi u Kovačici, uz prljavu pomoć predstavnika neslovaka iz Srpske napredne stranke, dobio glasove tri člana NSSNM.

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine oštro protestuje i poziva kompetentne organe da ne dozvole ovakvu kriminalizaciju društvenog života u zemlji, jer se time ugrožavaju osnovna ljudska i manjinska prava pripadnika slovačke nacionalne zajednice i direktno se podrivaju osnove demokratskog društva, a u društveni život se unose elementi političkog totalitarizma, diktature i fašističkih metoda. Ujedno tražimo da se jasno utvrdi ko stoji iza tih pritisaka i po čijem nalogu se ove stvari dešavaju.

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine su izabrali građani slovačke nacionalnosti na direktnim demokratskim izborima. Zato je nedopustivo da se demokratski izražena volja pripadnika slovačke nacionalne manjine nasiljem, pretnjama i uslovljavanjem menja. Još šokantnija je činjenica da ove nasilne promene vrše članovi Srpske napredne stranke koji uopšte nisu pripadnici slovačke nacionalne manjine u Srbiji.

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine očekuje da će na nastalu situaciju reagovati kako domaći nadležni organi, tako i međunarodne institucije, jer ova pojava prevazilazi okvire uobičajenog političkog nadmetanja i predstavlja flagrantno mešanje u prava manjine koja je demokratskim putem izabrala svoj Nacionalni savet kako organ kulturne autonomije.

Nacionalni savet očekuje da će svi članovi Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine prilikom izvršavanja svoje funkcije moći slobodno da odlučuju, da neće biti izloženi pritiscima, pretnjama i nasilju samo zbog toga što izražavaju svoj stav, da neće morati da strepe za svoje radno mesto, bezbednost i zdravlje svojih porodica i dece i za njihovu budućnost.

Smatramo da živimo u slobodnoj i demokratskoj državi, u kojoj sve institucije rade nezavisno od političke vlasti i u skladu sa Ustavom i važećim zakonima, u državi, gde se prava nacionalnih manjina poštuju, gde se priznaju rezultati demokratskih izbora i pluralizam, kao i to da se pripadnici nacionalnih manjina smatraju ravnopravnim građanima Srbije.

Želimo da verujemo da će pripadnici slovačke nacionalne manjine nakon 270 godina života na ovim prostorima i ubuduće biti priznata manjina, koja je lojalna ovoj državi i dalje sposobna da sama vodi Nacionalni savet, kao organ kulturne samouprave, koji se bavi pitanjima očuvanja nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta Slovaka u Srbiji. Ne želimo da poverujemo da ćemo postati žrtve nezakonske i nedemokratske prakse, koja je ovih dana kulminirala u našem manjinskom životu.

Hoćemo li živeti slobodno i bezbedno zajedno sa većinskim narodom i pripadnicima drugih nacionalnih manjina, ili ćemo biti prinuđeni da se iselimo u potrazi za bezbednijm životom i da tražimo politički azil u Slovačkoj i u drugim zemljama Evropske unije, kojoj naša država želi da se pridruži?

Hoćemo li očuvati pravo na sopstveni identitet, ili će nas progutati mrak?


U Novom Sadu, 13. novembra 2015.
Ana Tomanova Makanova
Predsednica NSSNM

Dostavljeno: Relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama, medijima i civilnom sektoru.

Pročitano 1202 puta
top