Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

streda, 16 september 2015 11:35

Výzva na účasť v projekte

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť školy a profesorov, ktorí sa snažia inovovať svoj vyučovací proces použitím súčasných technológií za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách.

>> VÝZVA

 

LITERÁRNA SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička a Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM

vypisujú

LITERÁRNU SÚŤAŽ

na poviedku a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:

1. cena 20. 000,00 dinárov
2. cena 10. 000,00 dinárov
3. cena   5. 000,00 dinárov

Súťaž je otvorená do 15. novembra 2015.

Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Literárna súťaž Zorničky.

Redakcia časopisu Zornička

piatok, 21 august 2015 14:09

Literárna súťaž Nového života

Literárna súťaž Nového života

Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisujú
súťaž na najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej.


Oceňovacia porota vymenovaná Literárnou komisiou Výboru pre kultúru NRSNM udelí jednu prvú (30 000 din), dve druhé (15 000 din) a tri tretie ceny (5 000 din).

Súťaž je anonymná a rukopisy treba zaslať v troch výtlačkoch pod značkou. Rozlúštenie značky, teda meno a kontakt na autora, ktorý sa za značkou skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke a všetko spolu zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Literárna súťaž Nového života najneskoršie do 15. novembra 2015.

Výsledky súťaže budú zverejnené v Novom živote a slovenských vojvodinských médiách. Odmenené, ale i neodmenené kvalitné texty budú uverejnené v Novom živote.


Redakcia Nového života

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

vypisujú

S Ú B E H

na žiacke literárne práce (próza a poézia)
téma je voľná

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriách:

Žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka
1. cena – tablet
2. cena – balík kníh SVC
3. ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet

Žiaci stredných škôl a gymnázií
1. cena – tablet   
2. cena – balík kníh SVC
3. ročné predplatné na časopis Vzlet

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2015.

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh žiackych prác.

piatok, 19 jún 2015 12:24

Zlatý kľúč 2015

Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujú
V ý z v u
na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby

Program 22. DFF Zlatá brána – Kysáč 2015

piatok 19. júna 2015

– o 17.00 h v predškolskej ustanovizni Lienka otvorenie výstavy detských prác Lienkin farebný svet (Železničná 1)
– o 19.00 h v Galérii SND otvorenie 3. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov (Slovenská 47)
– o 20.00 h v ZŠ Ľudovíta Štúra otvorenie Pletenej výstavy, organizátor Spolok kysáčskych žien
– o 20.30 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány, udelenie ročnej ceny časopisu Zornička v kategórii fotosúťaže Zornička a ja (Železničná 3)
– o 21.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány, bábkové predstavenie Hračky na cestách v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, Slovenská republika

sobota 20. júna 2015

– o 21.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány, koncert hosťujúcich detských folklórnych súborov zo Slovenskej republiky (DFS Zvonček, Hontianske Nemce) a z Rakúska (DFS Rozmarín, Viedeň)

nedeľa 21. júna 2015 – v ZŠ Ľudovíta Štúra (Železničná 3)

– 12.00 – 14.00 h      príchod účastníkov
– 12.00 – 15.00 h      priestorová skúška
– 15.00 – 16.00 h      príprava na galakoncert
– 16.00 h – ...            otvorenie festivalu a galakoncert

streda, 10 jún 2015 13:51

2. Seminár kreatívneho písania

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
vypisuje
V ý z v u
na účasť na 2. Seminári kreatívneho písania

top