Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Milí slovenskí krajania,

v mene Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľujeme pozvať na Slovensko, na 2. ročník bezplatného odborného seminára pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, občianskej náuky, dejepisu, prípadne ďalších predmetov, ktorý sa uskutoční v termíne 24.04.2013 - 26.04.2013. Seminár je určený pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Česka, Poľska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny a ďalších štátov sveta.

pondelok, 04 marec 2013 15:52

48. Stretnutie v pivnickom poli

48. Stretnutie v pivnickom poli
14. – 16. júna 2013
P i v n i c a

 

Pozvanie pre účasť na 48. Stretnutí v pivnickom poli

PRIHLÁŠKA

DÁTUM PODUJATIA: 07. - 26. 07. 2013

Popis:

Cieľová skupina:

Krajania– študenti po ukončení maturitného ročníka, ktorí si chcú zvýšiť jazykové kompetencie v slovenskom jazyku so zameraním na slovnú zásobu z odborného jazyka v závislosti od ďalšieho študijného zamerania na vysokých školách a uplatňovanie PC zručností.

Popis:

Milí naši krajania,

srdečne Vás pozývame  tak,  ako každý rok,  na Letnú univerzitu 2013, ktorá sa tento rok bude konať pod podnázvom Naše dedičstvo- minulosť ako inšpirácia aj pre súčasnosť. Ponúkame Vám jazykové vzdelávanie, t.j. zdokonaľovanie slovenského jazyka v prirodzenom slovenskom prostredí, prezentáciu slovenských reálií a kultúry. Ide o jazykové kurzy pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých (stupne A1, A2, B1, B2, C - podľa Európskeho referenčného rámca), prezentácie osobností Slovenska, prednášky  z oblasti jazyka a literatúry, histórie, geografie, sociológie, politológie a iných oblastí určené pre stredne pokročilých a pokročilých frekventantov.

Termín konania kurzu :    

 

   od 04.07. 2013 (príchod  do hotela Detva v poobedňajších hodinách )

   do 14.07. 2013 (odchod v poobedňajších hodinách)

 

Cieľom záujmovo-vzdelávacej aktivity je:

zoznamovanie sa so slovenskými reáliami  a kultúrou  mikroregiónu Podpoľania  - Detvou

učenie sa choreografie slovenského ľudového tanca z vybraných regiónov Slovenska, v roku 2013 zameraných na mikroregión Podpoľania – Detvu, v  spolupráci s Doc. Jankom Bláhom z VŠ múzických umení v Bratislave príprava ľudových tancov z daného regiónu a vystúpenie na folklórnom festivale  v Detve

nedeľa, 03 marec 2013 23:51

Prihláška na vysokoškolské štúdium

 Prihláška na vysokoškolské štúdium -

pre záujemcov o štúdium v SR!

 

>> Pokyny
 

>> Prihláška

 

top