Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

DÁTUM PODUJATIA: 07. - 26. 07. 2013

Popis:

Cieľová skupina:

Krajania– študenti po ukončení maturitného ročníka, ktorí si chcú zvýšiť jazykové kompetencie v slovenskom jazyku so zameraním na slovnú zásobu z odborného jazyka v závislosti od ďalšieho študijného zamerania na vysokých školách a uplatňovanie PC zručností.

Popis:

Milí naši krajania,

srdečne Vás pozývame  tak,  ako každý rok,  na Letnú univerzitu 2013, ktorá sa tento rok bude konať pod podnázvom Naše dedičstvo- minulosť ako inšpirácia aj pre súčasnosť. Ponúkame Vám jazykové vzdelávanie, t.j. zdokonaľovanie slovenského jazyka v prirodzenom slovenskom prostredí, prezentáciu slovenských reálií a kultúry. Ide o jazykové kurzy pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých (stupne A1, A2, B1, B2, C - podľa Európskeho referenčného rámca), prezentácie osobností Slovenska, prednášky  z oblasti jazyka a literatúry, histórie, geografie, sociológie, politológie a iných oblastí určené pre stredne pokročilých a pokročilých frekventantov.

Termín konania kurzu :    

 

   od 04.07. 2013 (príchod  do hotela Detva v poobedňajších hodinách )

   do 14.07. 2013 (odchod v poobedňajších hodinách)

 

Cieľom záujmovo-vzdelávacej aktivity je:

zoznamovanie sa so slovenskými reáliami  a kultúrou  mikroregiónu Podpoľania  - Detvou

učenie sa choreografie slovenského ľudového tanca z vybraných regiónov Slovenska, v roku 2013 zameraných na mikroregión Podpoľania – Detvu, v  spolupráci s Doc. Jankom Bláhom z VŠ múzických umení v Bratislave príprava ľudových tancov z daného regiónu a vystúpenie na folklórnom festivale  v Detve

nedeľa, 03 marec 2013 23:51

Prihláška na vysokoškolské štúdium

 Prihláška na vysokoškolské štúdium -

pre záujemcov o štúdium v SR!

 

>> Pokyny
 

>> Prihláška

 

METODICKÝ KURZ - netradičné formy vyučovania - pre učiteľov ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Cieľom   tohto  týždňového intenzívneho kurzu    bude   inovovať a zdokonaliť kompetencie   pre   využitie    netradičných   foriem a metód   v   edukačnom procese pre učiteľov  ZŠ a SŠ  
 

•Interaktívna tabuľa v edukačnom procese (10 VH)

•Tvorba edukačných multimédií (15 VH)

•Ukážky otvorených hodín s využitím netradičných foriem vyučovania (5 VH)

•Vytvorenie vlastnej vyučovacej hodiny s využitím netradičných foriem (5 VH)
 

Termín kurzu:  7. - 12 . apríl 2013

top